Zonguldak Belediye Meclisi’nin mayıs ayı 1. Birleşimi Belediye Başkanı Tahsin Erdem başkanlığında yapıldı. Belediye Nikah Salonu’nda yapılan toplantıya tüm üyeler katıldı. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis öncesinde Elvanpazarcık belediyesine ait vidanjörün Zonguldak Belediyesine, 1 adet greyderin de Elvanpazarcık bölgesine tahsisi konusunda Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in yetki verilmesi önergesi gündemin 6’ncı maddesi olarak eklenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Zonguldak’ta gıda satış yerlerine operasyon Zonguldak’ta gıda satış yerlerine operasyon

Bundan sonra AK Parti ve CHP’li üyeler arasında zaman zaman su indirimi konusunda gergin anlar yaşandı. AK Parti’nin su konusundaki önergesi tartışmalara sebep oldu.

AK Parti grubu adına Grup Başkan Vekili Şendoğan Karataş, CHP’nin 2023 yılında Meclis’te verdiği ‘emeklilere su da yüzde 50 indirim yapılsın’ teklifi verdiğini hatırlatarak aynı teklifi sözlü olarak kendilerinin verdiğini ifade etti.

Ancak CHP Grup Başkan Vekili Atınç Kayınova, bu önergenin şu anda gereksiz olduğunu ifade edince sözlü tartışmalar yaşandı.

Tartışmaların devamında ise sözlü önerge yazılıya çevrildi ve önerge yazılı olarak tekrar sunuldu. Ve önerge sürpriz bir şekilde oy birliğiyle Meclis’te kabul edildi. Önergelerinin kabul edilmesiyle AK Partili Şendoğan Karataş, Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye meclisinin ikinci toplantısı 7 Mayıs Salı günü yapılmasına karar verildi.

Meclisteki 6 madde komisyonlarda görüşülmek üzere havale edildi.

Komisyonları gönderilen maddeler ise şu şekilde:

-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2024 tarihli ve 102757 sayılı, Belediyemiz 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının ve Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.04.2024 tarihli ve 102651 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte B4 gurubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan ihdas değişikliğine ait I sayılı cetvelin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 26.04.2024 tarihli ve 102866 sayılı, Zonguldak Belediye Gelirleri Tarifesinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetleri Ücretleri bölümünde Su Ücret Tarifesi ve Atıksu Ücret Tarifesi konulu kısımların (B) bendinin "Engelli İndirimli Konut" şeklinde düzenlenmesi ve (J) bendinin eklenerek "Şehit Yakını ve Gazi İndirimli Konut" şeklinde düzenlenerek ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.04.2024 tarihli ve 102850 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçe sınırları içerisindeki Belediyemiz mülkiyetinde veya hissesi bulunan taşınmazların, 2981­3290 sayılı kanun 10/C maddesi kapsamında hak sahipliği tespit edilen kişilere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliğin 7’nci maddesi gereği yapı kayıt belgesi sahiplerine ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17/3 maddesince parsel hissedarlarına tahsisen devir veya doğrudan satışlarına ilişkin ilgili kurumlarda yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümeni ile Belediye Başkanı Tahsin ERDEM'e yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

                                                                                                                                                                               

Kaynak: Seçkin Kırarslan -Ercan Demir