TOBB ZONGULDAK İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ! TOBB ZONGULDAK İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Yasal olarak açık bir şekilde belirtilmesine rağmen ne Erdemir’in tüm tesislerinin nede Tat Metal’in OSB’de yeni tesisinin Yangın Raporunun olmadığını belirten Uysal; “Yükümlülüklerden niye kaçarsınız? Bu kadar büyükken, şu kadar küçükcü olmak ise yakışır mı?” dedi.
İşte Uysal’ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu o paylaşım!
YANGIN UYGUNLUK RAPORLARI YOK! 
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki ilk 500 şirketi arasında olup, her zaman ilk 10 içinde yer alan Erdemir ile ilk 100’ün içinde yeralan Tat Metalle bir Ereğlili olarak her zaman gurur duyuyoruz. 
Bu şirketler İSO, CE, TSE, Türk Loudu vs. gibi akreditasyon kuruluşundan belgeler alıp, bunu kamuoyu ile paylaşıp ne kadar dünya ölçeğinde şirket olduklarını, çevreye, çalışanlara, kaliteye verdikleri önemi gösterebilmek ve müşterilerine ne kadar kaliteli ve kurumsal şirket olduklarını ciddi paralar harcayarak, hazırlıklar yaparak ve danışman şirketler tutarak gösterirler.
Bu belgeleri basında, sosyal medyalarında gururla paylaşan Erdemir ve Tat Metal gibi şirketlerin birde yasa, hukuk ve yönetmeliklerden doğan bazı belgeleri alması gerekir ki, uygun şartları oluşturarak bu belgeleri de almaları da zorunludur.
Bu belgelerin başında da İtfaiye Uygunluk Raporu veya Yangın Raporu diye isimlendirilen bir rapor vardır ki, bu raporu almak Erdemir ve Tat Metal gibi şirketler için yasal bir zorunluluktur.
İtfaiye Raporunun amacı, her türlü tesis, işletme ve yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında çıkabilecek yangın ihtimalinin minimum seviyeye indirilmesini ve bu yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını önleyerek ya da en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangından önce ve yangın sırasında alınacak önlemlerin, tahliye ve söndürme organizasyonunun kriterlerini belirlemek ve bu kriterlerin uygunluğunun tespit ve denetimini gerçekleştirmektir. 
Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te (BYKHY) öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda BYKHY'te öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.
Yasal olarak açık bir şekilde belirtilmesine rağmen ne Erdemir’in tüm tesislerinin nede Tat Metal’in OSB’de yeni tesisinin Yangın Raporu yok! 
Yangın Raporu olmayan bu tesislerin yasal olarak çalışma ruhsat alamamaları gerekirken, çok rahat faaliyetlerini sürdürüyorlar. 
Elbette Erdemir’in bir itfaiye Teşkilatı var. Ancak hem Erdemir İtfaiyesinin hemde OSB ve diğer özel itfaiyelerin bu raporu verme yetkisi yasal olarak mümkün değil. 
Ayrıca, hem Erdemir hemde Tat Metal yangın ve patlama gibi risklere karşı milyon dolarlar vererek her yıl şirketlerini özel
Şirketlere sigorta yaptırırlar. Sigorta şirketleri de yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecburiyetindedir.
Şimdi aklınıza gelebilir böyle büyük şirketler bu belgeyi neden almasın ki? 
Erdemir ve Tat Metal’in tesisleri ve işletmeleri Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun değildir ve bunun yerel yönetimler tarafından bilinmesini istemezler, yada bu belge için Belediyeye yatırmaları gereken harç paralarından kaçındıkları içindir! 
İşte her iki gerekçe de Kurumsal yapıda görünen, güvenli ve emniyetli imajı verilen şirketlerin imajını bozar!
Allah korusun bu tesislerde ölümlü ve yaralanmalı yangın ve patlama olur ise almadıkları bu belge nedeniyle tesis sahiplerinden Genel Müdür ve İşletme Müdürlerine kadar tüm yöneticileri ve sorumluları yasal olarak sorumlu olurlar ve hukuk önünde hesap verirler. 
Elbette sektör ağır sanayi olunca iş kazaları, yangın ve patlama riskleri her zaman var. Olası bir can kaybında işletme personeli dahi olaydan sorumlu olsa dahi bu belge olmadığı için tüm sorumluluk hem işletme sahibinin, hem Genel Müdürün, hemde işletme müdürlerinin olmaz mı diye düşünüyorsunuz? 
Bence Belediyeye ödeyeceğiniz harç parasından kaçarak, hem işletme sahiplerini, hemde yönetici olan kendinizi , hemde ast yöneticilerinizi riske atıyorsunuz? 
Yasal olarak alması gereken Yangın raporunu, kendi bütçelerine göre komik rakam olan parayı Belediyeye harç yatırmaktan bu şirketler kaçınıyorlar be almaları şart olan belgeleri yollardır almıyorlar ise, bu şirketler 
Zehirli gazları saldıkları bacalara filtre takar mı? 
Çevre duyarlılığı için yatırım yapar mı? 
Çalışanına ve İşçisine önem verir mi? 
Allah razı olsun, yatırım yapıyorsunuz, istihdam sağlıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, güçlüsünüz, Türkiye’de en büyük sanayi tesislerde ön sıralardasınız! 
Anladıkta, 
Yükümlülüklerden niye kaçarsınız? 
Bu kadar büyükken, şu kadar küçükcü olmak ise yakışır mı? 
Vesselam, 
Selam ve dua ile"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 12.06.48

Kaynak: Haber Merkezi