Zonguldak il Genel Meclisi’nin Mayıs ayı 2.birleşimi Necdet karaveli başkanlığında gerçekleştirildi.
Mecliste önemli kararlar alındı.

Mecliste ilk olarak İl Özel İdaresi, 2023 yılı kesin hesabı görüşüldü ve madde oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu havale edildi..

KAYIKÇILAR KÖYÜNE OTO GALERİCİ SİTESİ YAPILACAK

Mecliste daha sonra Çaycuma İlçesi, Kayıkçılar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 101 ada, 178 parsel numaralı, 18.921,21 m² yüzölçümlü, niteliği arsa olan taşınmazın, S.S Çaycuma Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi tarafından Galericiler Sitesi yapılmak üzere İl Özel İdarece hazırlanacak protokol kapsamında mülk sahibi Hazine tarafından belirlenecek yıllık kira bedeli üzerinden adı geçen Kooperatife 14.12.2053 tarihine kadar kiralanması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık, Sanayi ve Ticaret, Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 17 – 1 – 10 – 7 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Avcı’ya ziyaret Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Avcı’ya ziyaret

Gedgd-1103363B6 7F86 4910 9B62 33841Fe7Cbe3

ALAPLI-KILÇAK KÖYÜ’NE DOĞALGAZ BAĞLANACAK

Mecliste son olarak Alaplı İlçesi, Kılçak Köyü hudutları dahilinde bulunan, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında, Alaplı Belediyesi Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, İl Özel İdare görev ve sorumluluk alanında ve Kılçak Köyü köy yerleşik alan sınırı içinde kalan 49 hektar alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Sanayi ve Ticaret, Çevre ve Sağlık ile Ar-Ge Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 18 – 2 – 11 – 2 sayılı raporlarının görüşülerek Oy birliği ile kabul edildi.

AK Parti Alaplı İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Yalçın, Zonguldak’ta bulunan 378 Köy arasında ilk kez olarak Alaplı-Kılçak köyünün doğalgaza.
 kavuşacağını söyledi.

Alaplı Kılçak köyü muhtarı Muhammet uUsal’da mecliste
yaptığı konuşmada Meclis üyelerine teşekkür etti
Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle Meclis kapandı.

Kaynak: Haber Merkezi