Toplantıda, Zonguldak’ın su yönetimi ile ilgili gündemdeki konular ele alındı.

Su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere gerçekleştirilen toplantıya, DSİ Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Saltuk Buğra Fındık, İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü Beyhan ince, DSİ 23. Bölge müdürü Yasin Devrim, İl Özrl idare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Sanayi ve teknoloji il müdürlüğü Şube müdürü Ali   Nezih Yılmaz, BAKKA Genel Sekreterliği birim başkanı Mehmet Çetinkaya, İl Halk Sağlığı Hizmet başkanı dr. Sevilen Köktürk, Metroloji il Müdürü Arif Özkan Maraşlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Devrek Şube Müdürü Nuray Şahbaz, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Havza yönetimi şube Müdürü Ahmet Yalçın, Karayolları 15. Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Kurtuluş Korkmaz, ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Özdemir, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu,  Tarım Orman il Öüdürü Nihat Ağan katıldı.

"TTK Özelleşmeyecek" "TTK Özelleşmeyecek"

Toplantıda,  Havza ölçekli yönetim planları ( Havza Koruma Eylem Planı, Nehir Havza Yönetim Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları ve Sektörel Su Tahsis Planları) kapsamında belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, İçme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içmesuyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler,  Tarımsal sulamada modern sulama sistemlerinde kaydedilen gelişmeler, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili (iyi tarım uygulama kodu-nitrat kirliliği) kaydedilen gelişmeler, İl sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, Yeraltı ve yerüstü su kullanımları (su çekimleri), su transferleri,  modern sulama sistemleri yatırımları, İlin altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi, İçmesuyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum değerlendirmesi, Taşkın Yönetim Planı, kapsamında İl sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler ve Kuraklık Yönetim Planları, Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları ve su verimliliği çalışmalarının değerlendirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Whatsapp Image 2024 06 26 At 09.59.18 (1)Whatsapp Image 2024 06 26 At 09.59.18 (2)Whatsapp Image 2024 06 26 At 09.59.18 (3)

Kaynak: Ercan Demir