Zonguldak'ın dengeleri ile oynamayı bırakın artık Zonguldak'ın dengeleri ile oynamayı bırakın artık

Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 2023 yılı anket sonuçlarına göre %70,7 artarak 167 bin 983 TL oldu. En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,018 puan artış ile 0,433 olarak tahmin edildi.

   Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gini Katsayısının en düşük ölçüldüğü bölge 0,342 ile TR81 (Zonguldak, Karabük ve Bartın) İBBS 2.Düzey alt bölgesi oldu.

Kaynak: Durmuş Sevindik