Ancak, bu güzel şehir, diğer birçok Anadolu kenti gibi, çeşitli sosyo-ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.
Bakın dün belediyenin önünde kendisini “Üzerimde bomba var” diyerek şikayet eden ve bu sayede dikkatleri üzerine çekerek bir iş isteyen bir babanın feryadını hep birlikte izledik.
Zonguldak'ın en büyük sorunlarından biri işsizliktir.
Şehir, tarih boyunca kömür madenciliği ile öne çıkmış ve bu alanda büyük bir istihdam sağlamıştır. 
Ancak, teknolojinin ilerlemesi ve kömür madenciliğinin azalmasıyla birlikte işsizlik oranları artmıştır. 
Bugün rödevanslı saha sahipleri can çekişiyor. 
Eğer önlem alınmazsa Zonguldak’ta ilerleyen günlerde bu tür manzaraları daha çok göreceğiz.
İşsizlik, sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal bir problemdir.
 İşsiz bireyler, aileleriyle birlikte maddi zorluklar yaşamakta ve bu durum toplumsal huzursuzluğa yol açmaktadır.
Peki ne yapmalıyız?
Zonguldak'ın ekonomisi sadece kömür madenciliğine dayanmamalıdır. 
Alternatif sektörler geliştirilerek istihdam olanakları artırılmalıdır.
Turizm, tarım ve hizmet sektörleri bu bağlamda değerlendirilmelidir.
İşsiz bireylerin yeniden iş gücüne katılabilmesi için çeşitli eğitim ve mesleki gelişim programları düzenlenmelidir. 
Bu programlar, bireylerin yeni beceriler kazanmasını ve farklı sektörlerde iş bulmalarını sağlayabilir. 
Yerel yönetimler ve devlet tarafından sağlanacak teşvikler ile yeni iş yerlerinin açılması teşvik edilmelidir. 
Özellikle genç girişimciler desteklenerek yeni iş sahaları yaratılabilir.

GÖÇ EDEN BİR ZONGULDAK VAR!
Göç, Zonguldak'ın diğer önemli bir sorunudur. 
İş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle genç nüfus büyük şehirlere göç etmektedir. 
Bu durum, şehrin demografik yapısını olumsuz etkilemekte ve yaşlı nüfus oranının artmasına neden olmaktadır. 
Göç, aynı zamanda şehirdeki sosyal ve kültürel yapıyı da değiştirmektedir.
 Genç nüfusun şehirde kalması için cazip iş imkanları sunulmalıdır. Gençlerin şehirde kalmasını teşvik edecek sosyal ve kültürel projeler geliştirilmelidir. 
Spor, sanat ve kültürel etkinlikler ile gençlerin şehirle olan bağları güçlendirilmelidir.
Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel hizmetlerin kalitesinin artırılması, insanların şehirde kalmayı tercih etmeleri için önemli bir faktördür.
Bugün yöneticiyim diyen herkesin bu olanakları sağlaması ve bunun için uğraşması vatan görevidir.

Zonguldak Belediyesi 10 kişilik ekip çıkardı! Zonguldak Belediyesi 10 kişilik ekip çıkardı!

LİYAKATIN ÖNEMİ ANLATILMALIDIR!
Liyakat, Zonguldak'ta olduğu gibi Türkiye'nin genelinde de önemli bir sorundur. 
Liyakat esasına dayanmayan atamalar ve işe alımlar, hem kamu hem de özel sektörde verimliliği düşürmekte ve adaletsizlik algısını artırmaktadır. 
Bu durum, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilemekte ve kurumsal yapıyı zayıflatmaktadır.  
Kamu kurumlarında ve özel sektörde şeffaf ve adil atama sistemleri oluşturulmalıdır. 
Liyakat esasına dayalı işe alımlar, kurumların verimliliğini artıracaktır.
Liyakat esasına dayalı sistemlerin işlerliğini sağlamak için eğitim ve denetim mekanizmaları kurulmalıdır. 
Bu mekanizmalar, liyakatsiz atamaların önüne geçebilir.
Liyakatın önemi konusunda toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 
Bu sayede, toplumun tüm kesimlerinde liyakat esasına dayalı bir anlayışın yerleşmesi sağlanabilir.
Bugün Zonguldak’ta liyakat sahibi olmayan insanların hangi görevlerde olduğunu hep birlikte görüyoruz. 
Sonuç ortada...

Kaynak: Ergin Özkul