Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimde, faaliyetlerinin yönetmeliklere uygun şekilde yürütüldüğü tespit edilen OBDİM ulusal akreditasyonunu almaya hak kazandı.
Merkezin Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğu, merkezin amacı ve faaliyetlerine ilişkin olarak, yürüttükleri çalışmaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda belirlendiğini ve ulusal düzeyde sağlık standartlarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Merkezin ulusal akreditasyonunu tamamlamasında desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e, üst yönetime, akademik ve idari personel ile hastalara ve hasta yakınlarına teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğu, başarılarını sürdürmek için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Merkezin koordinasyonu, yapılanması ve faaliyetleri, Tıp Fakültesi ile Üniversite Hastanesi arasında sıkı bir iş birliğiyle sürdürülüyor. Obezite ve diyabet hastalıklarının toplumda farkındalığını artırmak, eğitim, bilimsel araştırmalar, uygulamalar ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri oluşturmak gibi hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren merkez ülkemizde kamuda ilk ve tek özellik taşıyor ve obezite ile diyabet hastalıklarının önlenmesi, sağaltımı ve yönetimi için önemli bir rol üstleniyor.

Feci kazada baba yaralandı oğlu öldü Feci kazada baba yaralandı oğlu öldü

OBDİM, çeşitli sağlık hizmetleri ve poliklinikler aracılığıyla tanı, muayene, tetkik, tedavi, takip ve komplikasyonların yönetimi gibi hizmetleri sunuyor. Ayrıca, merkezde eğitim programları da gerçekleştirilerek sağlık personelinin yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Whatsapp Image 2024 06 14 At 09.50.09

Kaynak: BÜLTEN