Karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla 2021-2030 Karayolu Trafik güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda 2022 yılı süresince trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlenecek.
“Yayalara Öncelik Duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla 29 Eylül Perşembe günü 11.00-14.00 saatleri arasında etkinlik düzenlenecek. Vali Mustafa Tutulmaz'ın da katılımıyla Perşembe günü saat 12:15’te Fener İlkokulu’nun önünde etkinlik gerçekleştirilecek.