Yeni Sistem: Hasar Maliyet Endeksi
Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK), 2023 Aralık ayında duyurduğu hasar maliyet endeksi uygulamasını hayata geçirdi. Bu yeni sistem, trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde farklı bir yaklaşıma işaret ediyor. Artık sigorta primleri asgari ücret, yedek parça fiyatları, araç bakım ve onarım giderleri ve motorlu araçların piyasa değerleri gibi değişkenler temel alınarak hesaplanacak. Bu faktörler aylık olarak güncellenerek endeksin hesaplanmasında kullanılacak.

Endeks Nasıl Hesaplanacak?
Hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında asgari ücret artışının %45'i, yedek parça ve aksesuar fiyat artışının %30'u, motorlu araç fiyat artışının %15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım maliyetlerinin %10'u dikkate alınacak.

Prim Artış Sınırlaması ve Mayıs Ayı Uygulamaları
SEDDK'nın yayımladığı genelgeye göre, Mayıs 2024'te uygulanacak trafik sigortası prim artışı azami %3 olarak sınırlandırıldı. Bu sınırlama, piyasa dalgalanmalarına rağmen sigorta maliyetlerinin kontrol altında tutulmasını amaçlıyor.

Sektörün Geleceği ve Serbest Tarife Tartışmaları
İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, hasar maliyet endeksi uygulamasının serbest tarifeye geçiş için bir adım olabileceğini belirtiyor. Yılmaz, mevcut durumun hasarsız sürücüler için adil olmadığını ve kasko sigortalarında olduğu gibi serbest tarife sistemine geçilmesini öneriyor.

Kredilere yeni sınır! Kredilere yeni sınır!

Yarı Serbest Tarife Modeli Önerisi
Yılmaz, sektörün yarı serbest tarife modeline geçiş yapmasını öneriyor. Bu modelde, sigorta primlerinde bir üst sınır devlet tarafından belirlenecek ve sigorta şirketleri belirli bir fiyat aralığında serbestçe hareket edebilecek.

Bu yeni uygulama, zorunlu trafik sigortası sistemini daha şeffaf ve adil hale getirme potansiyeline sahip. Hem araç sahipleri hem de sektör profesyonelleri, bu değişikliklerin uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağını dikkatle izleyecek.

Kaynak: Burak Güney