Toplantıda, Alaplı İlçe merkezinin sosyal, kültürel, barınma ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayacağı, yeni gelişme alanı oluşturabilmek amacıyla, söz konusu Osmanlı Köyü; 113 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile 112 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ve 22 parsel numaralı taşınmazların, köy yerleşik alan sınırı içine alınması için gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Orman, Köylere Yönelik Hizmetler, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının, ortaklaşa hazırlamı oldukları raporlarının görüşülerek Oy birliği ile kabul edildi.
Kabul edilen madde Valilik tarafından onaylandıktan sonra bakanlığa gönderilecek.
Mecliste son olarak Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, memur kadroları için düzenlenen I sayılı Kadro İhdas Cetveli, II sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ve III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ile işçi kadrolarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için, düzenlenen (VI) sayılı Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili, Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 13 – 8 sayılı raporlarının görüşülerek Oy birliği ile kabul edildi.

Önergenin kabul edilmesinden sonra gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle birleşim Kapandı.

Zonguldak’a yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü Zonguldak’a yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü

'GÖRÜNTÜLÜ HABER'

Whatsapp Image 2024 05 06 At 11.44.27 (1)Whatsapp Image 2024 05 06 At 11.44.27 (2)Whatsapp Image 2024 05 06 At 11.44.27 (3)

Kaynak: Ercan Demir