Eğitim Sen'den ihraç mektubu...

banner16

Eğitim Sen'den ihraç mektubu...

Siyaset 19.05.2017, 08:10 19.05.2017, 08:10
Eğitim Sen'den ihraç mektubu...

Eğitim Sen'den Başbakanlık, MEB ve YÖK ile AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine "İhraç" Mektubu

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma PTT Şubesinden süresiz açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçilerin görevlerine iade edilmeleri için Başbakanlığa, MEB'e ve YÖK'e mektup gönderildi.  İhraç edilmelerinin 100. gününde Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Çaycuma Baştemsilcisi Gökhan Taner Günsan'a ilişkin ihraç işleminin iptal edilip görevlerine başlatılmaları için Zonguldak Valiliği ve Hükümet yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunmaları talebiyle AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine de mektuplar gönderildi.  

Çaycuma PTT Şubesi önünde yapılan açıklamaya ADD Çaycuma Şube Başkanı Kıvılcım Kalyoncu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çaycuma Temsilcisi Ali Rıza Çetin ve Zonguldak İli Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Bayram Cura da destek verdi.

"NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA İÇİN HİÇ GECİKMEKSİZİN HAREKETE GEÇİLMELİDİR"

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma PTT Şubesinden "işimi geri istiyorum" talebiyle süresiz açlık grevindeki Eğitim Sen üyeleri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri ve haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçilerin görevlerine iade edilmeleri talepleriyle Başbakanlığa, MEB'e ve YÖK' mektup gönderildi.  Mektuplarda "İşimi geri istiyorum" talebiyle süresiz açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın kritik bir döneme girdikleri vurgulanarak  "Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için hiç gecikmeksizin harekete geçilmesi gerekmektedir. Başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın talepleri acilen karşılanmalı ve haksız, hukuksuz ihraç edilen tüm emekçiler görevlerine iade edilmelidir." denilerek aksi halde, gelişebilecek tüm olumsuzluklardan hükümetin, MEB'in ve YÖK'ün doğrudan sorumluluk taşıyacağı vurgulandı.

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Çaycuma Baştemsilcisi Gökhan Taner Günsan'ın ihraç edilmelerinin 100. gününde AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine de mektup gönderildi. AKP Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu ile CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu ve Ünal Demirtaş'a gönderilen mektuplarda Akyol ve Günsan'ın Zonguldak OHAL Bürosundan ihraç listesine eklendikleri bilgisinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenildiğine dikkat çekilerek somut ve hukuki hiçbir delil olmadan, savunma hakkı tanınmadan yapılan ihraç işleminin iptal edilerek İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan'ın göreve başlatılmaları için Zonguldak Valiliği ve Hükümet yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunmaları talep edildi.

AKP ve CHP Zonguldak Milletvekillerine gönderilen mektuplarda şöyle denildi:

            "Darbecilerle mücadele edeceğiz denilerek ilan edilen OHAL ve çıkarılan KHK'lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan, kendilerini savunma hakkı dahi tanınmayan yaklaşık 105 bin kamu emekçisi bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir.

Bu dönem zarfında insanlar, bir gecede alınan kararlarla haksız ve hukuksuz biçimde sadece işten atılmamıştır. Yüzbinlerce kamu emekçisinin başka bir işte çalışmaları fiilen engellenmiş, ailelerinin dağılmasına neden olunmuş, çocukları ağır travmalara maruz kalmış ve ne yazık ki 37 kişi de intihara sürüklenmiştir.

Açıkça yüzbinlerce insan, bu haksızlık ve hukuksuzluk nedeniyle "medeni ölü"lere dönüştürülmüş, ötekileştirilmiş ve yaşamları büyük bir yıkıma maruz kalmıştır.

Darbe girişimi ile hiç ilgileri olmadığı halde aralarında Eğitim Sen üyelerinin de bulunduğu kamu emekçilerine, özellikle toplumun aydınlık geleceği için emek harcayan, bilimsel ve laik eğitimi savunan öğretmenlere yönelik ihraçların bir örneği de Zonguldak'ta yaşanmıştır. 

Tam 100 gün önce, 7 Şubat 2017 tarihinde, yayınlan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreterimiz İsmet Akyol ve Çaycuma Baştemsilcimiz Gökhan Taner Günsan somut hiçbir gerekçe sunulmadan ihraç edildi. Arkadaşlarımızın herhangi bir suçlama yöneltilmeden, idari ve adli işlem yapılmadan, savunma hakkı bile tanınmadan kamu görevinden çıkarılması, hukuken en ağır yaptırımdır ve başta anayasa ve yasalar olmak üzere hukuka, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

"AKYOL VE GÜNSAN'IN İHRAÇ EDİLMİŞ OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Çaycuma'da görev yapan iki sendika yöneticimizin ihraç edilmiş olması tesadüf değildir. Yöneticilerimiz Çaycuma'da sayıları oldukça fazla olan, okul öncesi eğitim kurumlarının kapanmasına, okul öncesi öğretmenlerinin de norm fazlası olmasına neden olan 4-6 yaş sıbyan mekteplerine karşı sendikamızın temel eylem ve etkinliklerinden birisi olan "okul öncesi eğitimin zorunlu olması"na yönelik çok ciddi bir çalışma yürütmüşlerdir. Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğünün yılbaşını yasaklaması ve Anayasanın "Din ve vicdan hürriyeti" başlıklı 24. maddesine aykırı bir şekilde tüm okul müdürlerini resmi yazıyla zorunlu olarak camiye çağırması gibi laik ve bilimsel eğitim karşıtı birçok uygulamaya Eğitim Sen kimliği ile demokratik tepkilerini göstermişler ve yaptıkları etkili çalışmaları ile hedef haline gelmişlerdir.

Yirmi yıldır Çaycuma'da görev yapan Şube Sekreterimiz İsmet Akyol ve altı yıldır görev yapan Çaycuma Temsilcimiz Gökhan Taner Günsan'ı Çaycuma ve Zonguldak kamuoyu başarılı öğretmenliklerinin yanı sıra, Eğitim Sen yöneticileri olarak, herkesçe bilinen etkili sendikal faaliyetleriyle tanımaktadır. Arkadaşlarımız okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına yönelik yürüttükleri kampanyaların yanı sıra, okullara on bine yakın kitap ve iki yüz bine yakın bilim dergisini ücretsiz ulaştırmışlar, binlerce çocuğu defalarca özellikle de köy çocuklarını ücretsiz tiyatrolarla, satranç turnuvalarıyla buluşturmuşlardır. OHAL KHK'sı ile ihraç edilen öğretmenlerimiz, her yaş grubundan öğrencileri edebiyatımızın önde gelen yazarlarıyla buluşturup imza günleri düzenleme, Çaycuma'da her kesimin şenliğine dönüşen uçurtma şenliği gibi etkinliklerle her kesimin takdirini toplamış eğitimcilerdir.

"ÇAYCUMA VE ZONGULDAK HALKI İHRAÇLARI KABUL ETMEDİ" 

İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan'ın meslekten ihraç edilmelerinin hemen ardından başta Çaycuma olmak üzere Zonguldak ve Türkiye genelinde haklı olarak büyük bir tepki oluşmuştur.  Yöneticilerimizin uğradığı haksızlık yerel ve ulusal basındaki çok değerli yazarlar tarafından gündeme getirilmiştir. Toplumun her kesiminden, öğrenci velilerinden, öğretmenlerden, maarif müfettişlerinden, milli eğitim yöneticilerinden, milletvekillerinden, belediye başkanlarından, gazetecilerden, yazar ve şairlerden İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan'ın öğretmenliği ve sendikal çalışmalarına yönelik görüş ve değerlendirmeleri basın yayın organlarında sürekli yer almakta, "İhraç edilecek değil; ödüllendirilecek öğretmenler!" oldukları vurgulanarak göreve başlatılmaları talep edilmektedir. 

Çaycuma ve Zonguldak halkı yöneticilerimizin ihraç edilmesini kabul etmediğini kesintisiz süren dayanışmasıyla ve kısa bir sürede toplanan binlerce imzasıyla göstermiştir. İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan'ın öğrenci velileri başta olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, yazarlar, şairler, gazeteciler, sendika, dernek, meslek örgütü, siyasi parti yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu farklı meslek grupları ve halkın farklı kesimlerinin imzaladığı ve sendikla yöneticilerimizin göreve başlatılmalarını talep eden 3500 imza Çaycuma Kaymakamlığı kanalıyla Zonguldak Valiliği OHAL Bürosuna, Zonguldak Valiliği OHAL Bürosu tarafından da Başbakanlığa gönderilmiştir.

"ZONGULDAK'TAN İHRAÇ LİSTESİNE EKLENDİLER"

Sendikamızın Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde Şube Sekreterimiz İsmet Akyol ve Çaycuma Temsilcimiz Gökhan Taner Günsan'ın Zonguldak Valiliği OHAL Bürosundan ihraç listesine eklendikleri belirtilmiştir. Sendika yöneticilerimizin ihraç edildikleri günden bugüne, 100 gün boyunca, ihraçlara ilişkin yürütülen kampanyalara, açıklamalara, yazılanlara ve görüşmelere rağmen Zonguldak Valiliğinden sendika yöneticilerimizin niçin ihraç edildiklerine ve ihraç listesine kimler tarafından eklendiklerine dair hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Çaycuma ve Zonguldak halkının kabul etmediği, somut ve hukuki hiçbir delil olmadan, savunma hakkı tanınmadan yapılan ihraç işleminin iptal edilerek İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan'ın göreve başlatılmaları için Zonguldak Valiliği ve Hükümet yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz."

Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
İmsak 03:11
Güneş 05:13
Öğle 13:00
İkindi 17:01
Akşam 20:38
Yatsı 22:31
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31