Kömüriş bandosu daha sonraki yıllarda ‘EKİ bandosu’ olarak hizmet vermiştir.

Yine o yıllarda 1933 yılında yeni kurulan Halkevinde Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yılında, kültürel faaliyetler kapsamında bando takımı kurulmuştur. İlk olarak milli ve milletlerarası müzik tekniğini takip edebilmek üzere kız ve erkek çocuklardan oluşan elli beş öğrenciye çeşitli kurslar verilmiştir. Bu faaliyet için bir piyano, beş keman, bir viyolonsel, bir saksafon ve bir cazbant takımı satın alınmıştır. Bu öğrenciler Zonguldak Halkevinin balo, müsamere ve konserlerini vermiştir. Ayrıca ücretli bir bando öğretmeni tutularak gençlerden bir bando takımı oluşturulmuş, bu bando takımı için on dört parça müzik aleti satın alınmıştır. Bando ekibine tek tip kıyafet alınarak bir düzene sokulmuştur. Bu bando takımı milli bayramlarda, Halkevinin toplantılarında ve her hafta başı Halkevi balkonunda konserler vermiş, kısa sürede altmıştan fazla parça öğrenerek önemli bir başarı elde etmiştir.

Genç girişimciler dükkan açtı Genç girişimciler dükkan açtı

Takip eden yıllarda bando, kurumlarda ve okullarda o günün koşullarına bağlı olarak hızla çoğalmış, eğlencelerde, bayramlarda ve törenlerde büyük rol almıştır, bir çok müzisyenin şehrimize kazandırılmasında etkili olmuştur, 1980’li yıllara kadar sayıları hızla artmıştır.

Zonguldak’ta kurumsal olarak ilk kurulan Kömüriş bandosu daha sonra E.K.İ. kurumu çatısı altında ve şef Cemil Taner yönetiminde 1960 yılına kadar açılış törenlerinde yer alır ve maden çıkartılması sırasında meydana gelen kazalarda ölen madencilerin cenazelerine katılıp, cenaze marşını çalmıştır.

1960 yılında kapatılan, eski adı Kömüriş, sonraki yıllarda EKİ Bandosu olarak bilinen şehir bandosunun kapatılmasından meydana gelen boşluğu yine bu yıllarda kurulan ‘Belediye Bandosu’ şef Mustafa Özek (Nam-ı diğer Deli fişek) yönetiminde uzun yıllar ihtiyacı karşılamış ve yeni bandocu ve müzisyen yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Belediye bandosu şefi Mustafa Özek’in majör sopası ile yaptığı akrobatik hareketler ve gösteriler bugün halen konuşulmaktadır.

1980’den sonra sayıları yok denecek kadar azalan bandolar, askeri bandonun yerini almasıyla dağılmıştır, 2010’a kadar Profesyonel Bando takımına sahip olan il garnizon komutanlığında da 2010 yılından sonra tasarrufa gidilerek bando dağıtılmış, küçük bir askeri bando takımıyla şehrin özel günlerinde program yapmaya devam edilmektedir.

Kaynak: Ergin Özkul