Emekli olmak için sahte raporlar düzenlediler Emekli olmak için sahte raporlar düzenlediler

Seçimlerde oy kullanmamanın cezai yaptırımı, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesinde düzenlenmektedir. Yasaya göre, oy kullanmak yasal bir zorunluluktur ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından oy kullanılmaması durumunda cezai işlem uygulanmaktadır.
2023 yılında yapılan genel seçimlerde, oy kullanmama cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderilir ve bu cezanın ödeme işlemleri genellikle Maliye Bakanlığı veya PTT gibi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir.
Ancak, seçimde oy kullanamayacak durumda olan kişiler de bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanamazlar.
Bu nedenle, seçimlerde oy kullanma zorunluluğuna uymak ve yukarıda belirtilen kurallara dikkat etmek önemlidir. Aksi halde, yasal yaptırımlarla karşılaşma riski bulunmaktadır.

Kaynak: Burak Güney