"Talihsiz bir açıklama" "Talihsiz bir açıklama"

Toplantı, geçen toplantının tutanak özetinin okunup oylanmasıyla başladı. Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Devrek İlçesi Osmanbeyler Köyüne Kerildere Membanın, tahsisinde sakınca olmadığı belirtilmiş olup, Memba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan “İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzii Komisyonu Raporu” doğrultusunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 2 – 1 – 2 sayılı raporları oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Kdz. Ereğli İlçesi Uludağ Köyüne Mısırtarlası Membanın, tahsisinde sakınca olmadığı belirtilmiş olup, Memba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan “İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzii Komisyonu Raporu” doğrultusunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 3 – 2 – 3 sayılı raporlarının oy birliği ile kabul edilmesiyle tamamladık.

Kaynak: Haber Merkezi