Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi önünde düzenlenen eyleme Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Kamu-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Şahin Ören, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Köksal Tunçtürk ve sendika üyeleri katıldı.
Sendikalarının 81 ilde düzenlediği farkındalık eylemine Zonguldak’ta katılarak destek veren Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, 112 çalışanlarının özlük hakları konusuna değinerek şunları söyledi:
“Bugün burada devlet hayatımıza yeni giren ama işlevi açısından çok önemli bir işlevi olan 112 Acil Çağrı çalışanları ve 112 Acil Çağrının önemine dikkat çekmek için bir basın açıklaması yapıyoruz. Kurumumuza ait çok sayıda acil çağrı telefon numaraları tek çatı altında toplandı. 112 Acil Çağrı personelimiz olsun kurumumuz olsun çok önemli işlevleri olan bir kurum. Gün gelir bir yangının büyümesi önlenir. Gün gelir can kurtarılır. Gün gelir doğal afetlerin az zararla atlatılması için 112 Çağrı Merkezinin alacağı çağrı, yönlendireceği kamu kurum ve kuruluşları görevlileri hayati öneme haiz. Bizde bu nedenle hayatımızda önemli yeri olan 112’ye dikkat çekmek, 112 çalışanlarının özlük hakları ve sorunları adına farkındalık yaratmak için buradayız.”
Sendikalarının 112 Çağrı Merkezi için hazırladığı ortak basın metnini okuyan Türk Büro-Sen Şube Başkanı Köksal Tunçtürk:
“Bilindiği üzere 112 Acil Çağrı Merkezi Devlet hayatımıza yeni giren bir kurum olup insan hayatına dokunarak önemli bir görev ifa etmekte ve personeli mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun ve tempolu bir şekilde çalışmaktadır. Çağrı Merkezi Personeli; ülke çapında yaşanan her acil yardım çağrısını, konuyla ilgili en yakın yardım ekibine ileterek yaşanabilecek birçok olumsuzluğun önüne geçmektedir. Bunu yaparken doğru bilgiye ulaşmak için zamanla yarışmakta ve doğru yönlendirme yapmanın hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket etmektedir.  
Ancak, kurulduğu günden bugüne 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorunları ile ilgili Türk Büro-Sen olarak Bakanlık ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yetkililerin yaptığı olumlu çalışmalara rağmen, artan iş yükü ve yeni eklenen görevlerle mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği görülmüştür. 
Sendikamızca aşağıda belirtilen sorun ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizin dikkate alınması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının veriminin yükseleceği, motivasyonunun artacağı, kuruma aidiyet duygusunun gelişeceği ve çalışma barışı ile birlikte hizmet kalitesinin de en üst düzeye çıkacağı değerlendirilmektedir.
 
Bu kapsamda;
•    Ülke genelinde 112 Çağrı Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren diğer kurum çalışanlarına kıyasla önem derecesi yüksek olan görevi ifa eden 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi,
•    112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları radyasyonlu ortamda görev yapmaları nedeniyle çeşitli meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalmakta olup, kurum çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesi, 
•    Mevcut 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ile ayrıca çalışma saatleri eşitsizliğinin giderilmesi, 
•    657 sayılı Kanunun 99’uncu ve 178’inci maddelerinde yer alan fazla çalışma ücretinin 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına da ödenmesi ile bu ücretin resmi tatil ve bayram günlerinde normal günlerden farklı değerlendirilmesi, 
•    Yetersiz olan personel sayısının artırılarak genele yaygın vardiya düzenlemesine gidilmesi ile illerin vardiya sistemi belirlenirken personel sayısı, çağrı yoğunluğu ve ulaşım ile yemek sorununun dikkate alınması,
•    Hedefi olan çalışanın daha verimli olacağı göz önünde bulundurularak, ara yönetici kadrolarının (şef, müdür yardımcısı vb.) ihdas edilmesi,
•    Günlük çağrı ortalaması makul sınırın oldukça üstünde olan illerde ivedi olarak yeni personel istihdamının sağlanması,
•    İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.09.2019 tarih ve 15982 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde faaliyetlerin daha sağlıklı sunulabilmesi için, 112 Çağrı Merkezi personelinin Valiliklere bağlı başka birimlerde görevlendirilmemesi,
•    2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 21. Maddesi gereği, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çalışan personelden yalnızca “Çağrı Karşılama Memuru” unvanlı personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilmiştir. 6. Dönem Toplu Sözleşmede verilen bu hak, 7. Dönem Toplu Sözleşmede de devam etmekte, aynı kurumda çalışan ve kadro unvanları farklı olsa dahi aynı işi yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli bu ek ödeme ilave puanından yararlanamamaktadır. “Çağrı Karşılama Memuru” kadrosunda görevli personelin lehine yapılan düzenlemenin 112 Acil Çağrı Müdürlüklerinde görevli diğer bütün unvanlardaki personel için de uygulanmasının sağlanması, 
•    112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diğer Bakanlıklara bağlı çalışanların, farklı ödemelerle (döner sermaye, tayın bedeli vb.) mağduriyetleri bir ölçüde giderilmekteyken; İlk çağrıyı alarak süreci başlatan ve Tayın Bedelinden yararlanamayan 112 Acil Çağrı Müdürlüğü personeline ivedi olarak Tayın Bedeli verilmesinin sağlanması, bir bütün olarak önem arz etmektedir. Sendikamızca tespit edilerek; basınımız ve kamuoyuyla paylaştığımız sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması ile şartların iyileştirilmesi durumunda personelin memnuniyetinin ve kurum aidiyetinin artacağı, bununda sunulan hizmetin kalitesini artıracağı aşikardır. TÜRK BÜRO-SEN olarak 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorun ve taleplerinin takipçisi olacağız” dedi. 

Türk tarımı idam edildi! Türk tarımı idam edildi!

Whatsapp Image 2024 05 08 At 13.46.44Whatsapp Image 2024 05 08 At 13.46.44 (1)

Kaynak: Seçkin Kırarslan