Zonguldak il Genel Meclisi Meclis Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında toplandı.
Meclis açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait toplantı tutanak özeti okunarak oylandı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Yahya Çelik Zonguldak'ta... Yeni il başkanı kim olacak? Yahya Çelik Zonguldak'ta... Yeni il başkanı kim olacak?

Mecliste Çaycuma İlçesi Ramazanoğlu Köyü hudutları dahilinde bulunan 160 ada, 4 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “ Ticaret Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planının İl Özel İdaresi Kanununun 10/c maddesi gereğince İl Genel Meclisi’nde görüşülerek kabul edildi ve Oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi.
Kabul edilen maddeye göre ramazanoğlu Köyü’nde bulunan yol kenarına taş fırın ekmek üreten fırın açılacak.

Meclis bir sonraki birleşimin toplanma günü ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı. 

Kaynak: Ercan Demir