Kore Gazisi Hüseyin Bayraktasma son yolculuğuna uğurlandı Kore Gazisi Hüseyin Bayraktasma son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak Ereğliilçesinde uzun dönem gazetecilik yapan Mustafa Uysal Tat Metal’e pozitif ayrımcılık yapılarak tüyü bitmemiş yetimin hakkına girildiğini yazdı. Uysal yazısında; “Tat Metal, Erdemir’den sonra Kdz.Ereğlinin en büyük sanayi kuruluşlarından. Üreten, istihdam yaratan güzide şirketlerimizin başında geliyor. Elbette, şehrimizde böyle bir şirket olmasından gururlanıyoruz. 
Kendilerine yapılan pozitif ayrımcılığı bir yere kadar anlamak mümkün. Ancak ciddi paralar kazanan bu şirket için pozitif ayrımcılık demek, tüyü bitmemiş yetimin halkını yeme çabasına girmek olmamalı. 
Şimdi buda nereden çıktı diyebilirsiniz? 
Tat Metal Kdz.Ereğli Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın ilk hafriyat faaliyetine 2012 yılında başlıyor. 2013 yılında ilk fabrika yapısını yapıyor ve 2017 den sonra fabrikanın hızlı büyümesi başlıyor.
Ancak, fabrika yaparken Organize Sanayi Bölgesi sınırlarını aşarak, Orman vasfında olan 2 parseli de fabrika sahasına izinsiz katıp fabrikayı büyüttüğü ihbarı gelip, olayın doğruluğunu incelediğimde hemen ilgili belediyeye şikayetimi bildirmiştim. 
Ne tesadüftür ki, tam bu zaman diliminde 
Bu tür orman arazilerine yapılan işgaller karşısında, kamu yararı gözetilerek işgale uğramış orman parsellerinin 6831 sayılı yasanın geçici 16 . maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığımız tarafından ormandan vasfını kaybetmiş ilgili işgalli alanın söz konusu işgal kadar orman vasfından çıkartılması için yetki verildi. 
Cumhurbaşkanımızca 6831 sayılı yasanın ek 16 . maddesi gereği , işgal edilen alan kadar orman vasfından çıkartılıp 6292 sayılı yasa gereği işgalcisine satışa konu edilmesi gerekmektedir. 
Ancak; 6292 sayılı Orman Köylülerinin KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI hakkında kanun kapsamında değerlendirilecek bu alanla ilgili yasa koyucunun verdiği yetkilere bakıldığında, bu satış ile ilgili maddelerin hepsi “Orman Köylüsünü”
İlgilendirirken, bahse konu yasa kapsamında sanayi tesisleri işgalleri
bu kapsamda değerlendirilememektedir. 
O halde Tat Metalin işgal yaptığı alan Orman Köylüsü tarafından değil, sanayici tarafından yapılmış olup, bu arsanın satışı da 6831 sayılı kanun ile değil, 4706 sayılı kanun gereğince satışının yapılmasını mümkün olabilmektedir. 
Şimdi ne var bunda, Sonuçta satışı yapılabiliyor diyebilirsiniz. İşte asıl problem burada! 
Eğer 6831 sayılı kanun kapsamında Tat Metal bu araziyi alırsa, çok küçük bir bedel ödeyerek bu araziyi alabiliyor, ancak 4706 sayılı kanun gereğince alırsa bahse konu arazinin bugünkü değeri üzerinden satın alması gerekiyor ki, sanırım işlerine gelmiyor. 
Daha somut şöyle misal verebilirim, 2-3 milyon TL vererek tapusunu alabilecekleri işgal ettikleri Orman arazisini neden 100-200 milyon ödesinler ki? 
Tabi bu işadamları okul yaptırdı, Kültür Merkezi yaptırdı. Hepsi hatırlı! 
İyi ama sadece bu arsa satışını bürokrasi ve siyasiler hakkaniyetle yaptırsa devletin kasasına girecek olan bu paralarla da devlet çok rahat okul ve Kültür Merkezini kendisi yaptıramaz mı? 
Bahse konu 3023 ada 11 parsel , 3023 ada 9 parseller ile ilgili yapılanları çok yakından takip ediyorum. Hem hazinenin kasasına, hemde Belediyenin kasasına girecek olan tüyü bitmemiş yetim hakkı için takip ediyorum. Elbette işin nerede olduğu da takibimde, onları da ilerleyen günlerde paylaşırım. 
Beni hiç sevmediklerini söyledikleri dedikodusu bana kadar gelen Sayın Kaymakamım da, Sayın Vekilim de sanırım aynı dosyayı yakinen takip ediyorlardır. 
Şayet takip ediyorlar ise, birazda benim baktığım yerden “ Tüyü bitmemiş yetim hakkından” takip etmelerini arz ediyorum. 
Adamlar TATlı TATlı geçiriyorlar arsa işini! 
Devlet, Tasarruf tedbirleri, Hazineye kaynak yaratma mücadelesi verirken, Devlet adına makamda olanlar da, birilerinin parasına daha çok para katıp devleti zarara uğratma uğraşında olmamalı. Yani herkes kişisel çıkarların değİl, toplumsal çıkarların peşinde olmalı. 
Birden aklıma “Tut şunun ucunu döşeyelim abi” şarkısı geldi. 
Ucundan tutanlar düşünsün! 
Bilmem anlatabildim mi?” dedi.

Kaynak: Ergin Özkul