Görüşmede EPDK tarafından termik santrallere verilen kömürde ithal kömüre yüzde 100 teşvik verilmesi nedeniyle yerli üreticilerin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.