Fonksiyonel Hareket Taraması (FMS),  bir bireyin temel hareket modellerini değerlendirmeye izin veren bir tarama sistemidir. FMS, mobilite ve stabilite dengesi gerektiren yedi temel hareket modelinden oluşur.
FMS testi, vücudun üst-alt, sağ-sol, ön-arka bölümlerinde bulunan limitasyonları, 7 hareket üzerinden tespit etmektedir.
1. Derin Çömelme
2. Yüksek Adımlama
3. Çapraz Adımlama
4. Omuz Hareketliliği
5. Aktif Düz Bacak Kaldırma
6. Gövde Stabilitesi
7. Rotasyon Stabilitesi
Fonksiyonel Hareket Taramasının Amaçları Nelerdir?
Kinetik zincir içinde telafi edici hareket modelleri geliştiren kişileri belirlemek.
Propriyoseptif ve kinestetik farkındalık ilkelerine dayalı olarak temel hareketleri taramak.
Temel lokomotor, manipülatif ve stabilize edici hareketleri gözlemlemek.
Temel hareket modellerini normalleştirmek veya iyileştirmek için düzeltici egzersizi sistematik olarak kullanarak program tasarımına yardımcı olmak.
Yaralanma durumu veya zindelik düzeylerinin değişmesi durumunda ilerlemeyi ve hareket modeli gelişimini izlemek için sistematik bir araç sağlamak.
İstatistiksel gözlem için derecelendirme ve sıralama hareketine izin verecek işlevsel bir hareket temelinin oluşturmaktır.
FMS temel olarak; ilk önce tüm vücut eklemlerinin mobil (hareketli) olmasını ister. Sonrasında bu eklemlerin statik ve dinamik stabilizasyonu sorunsuz olmalı ki, bu konu özellikle voleybol gibi ani dönüşlerin, hızlanma ve yavaşlamaların olduğu sporlarda çok önemlidir. Stabil kalabilen bir eklemin daha sonrasında doğru hareketi kusursuz uygulayabiliyor olması gerekir. Bu üç konu istenilen seviyeye geldiği zaman ancak kuvvet antrenmanları yapılmalıdır. Kısacası FMS, önce mobilizasyon, sonra stabilizasyon, sonra doğru hareket ve en son kuvvet yüklenmenin gerektiğini savunur.