Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğū sorumluluk alanı içerisinde yer alan Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde yürütülen ormancılık çalışmalarında görev alan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve orman zararlılarıyla mücadele konularında düzenlenen hizmet içi eğitim semineri Zonguldak’ta başladı. 

Eğitim seminerin açılışında konuşma yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, küresel ısınma ve  kuraklık sebebiyle ormanların öneminin daha da arttığını bununla birlikte ormanların üzerindeki baskının da arttığını başta  orman yangınları olmak üzere ormanlarda zarar yapan böcek, bakteri ve mantar gibi hastalık etmenlerinin yanı sıra insan kaynaklı kanun dışı müdahalelilerin de  büyük ölçüde ormanların tahribine yol açtığını söyledi. Ormanların korunması ve yaşatılması Genel Müdürlüğümüzde görev yapan her kademedeki personelimizin asli öncelikli işi olduğunu ve hissiyatla değil resmiyetle görev yaptığımızı sözlerine ekledi. 

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Emre Saka ise katılımcılara kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları, orman suçları ile ilgili düzenlenen suç zabıtları, tutanaklar, arama ve el koyma kararları hakkında bilgiler verdi. 

OZM Şube Müdürü ve Şube Mühendisi tarafından Orman Muhafaza Memurlarının görev, yetki ve sorunlulukları, silahların bakımı ve kullanımı, ormanların kanun dışı müdahaleden korunması esasları, damga ve nakliye tezkereleri mevzuatı, orman zararlarıyla mücadele esasları ile orman yangınlarıyla mücadele ve müdahale yöntemleri konuları katılan personellere anlatıldı. 

19 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu 19 yaşındaki gencin cansız bedeni denizde bulundu

Seminere Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Emre Saka, Bölge Müdür Yardımcısı Necmettin Aşçi ile birlikte Şube Müdürleri, Zonguldak İşletme Müdürü, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Editör: Burak Can