TBMM’de  görüşülmekte olan ve aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nunda bulunduğu 19 kamu kuruluşu’nu içeren KİT reformu ile ilgili olarak muhalefet milletvekillerinin (TTK özelleştirilecek), iktidar milletvekilleri ve Maliye Bakanlığının  ise (hayır özelleştirmeyecek) açıklamaları kamuoyunda kafa karışıklığına sebep oldu.

Yaşanan bu tartışmalar ise kim yalan söylüyor sorusunu akıllara getiriyor.

Konuyla ilgili Genel Maden İşçileri Sendikası (GÖİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’de (kim yalan söylüyor) sorusuna çarpıcı cevaplar verdi;

ÖRTÜLÜ ÖZELLEŞTİRME..

Bu  yasanı tamamen özelleştirmenin, satmanın, küçültmenin, kapatmanın önünü açan bir yasa olduğunu ve bunun karşısında Olduklarını ifade edengimiz Genel Başkanı başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi:


“Şimdi 'Kim yalan söylüyor?'dan ziyade KİT raporunun reformunun içeriğine bakmak lazım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özellikle bu KİT reformu adı altında yönetimsel değişiklik yaparak ileriye dönük yapmak istediği çalışma, içerdiği on dokuz kişinin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Çünkü bu kanun teklifiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütün yönetim kurullarında tam yetkili olarak görev alacaktır. Bu yetkiyle birlikte çıkan kararlarla zarar eden, kar eden kuruluşlarda her türlü çalışmayı yönetim kurulu kararıyla yapabilecek yetkiye sahip olacaktır. O yüzden diyoruz ki bu kanun teklifi kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hiç bilgisi ve becerisi olmadığı iş yerlerinde yönetim hakkına sahip olması, hem iş yerlerinin geleceğini hem de iş güvenliği ve iş sahalarında büyük tehlikeler yaratacağını görüyoruz. Bizim bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Bu iş yerleri halkın malıdır ve kolay kolay yapılmadı. Böyle bir kalemde yönetim kurulu yetkisi verilerek ileriye bazı sıkıntıların yaşanabileceği konusunda yetkilendirilmesi kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Bu anlamda, hafta başında Zonguldak'ta sivil toplum örgütleriyle görüşmelere başladık. Bu tür değişikliklerle iş yerlerinin ekonomik anlamda gelirlerinin düzeltilebilmesi veya verimli hale getirilmesi mümkün değildir. Bunlar uzmanlık gerektiren işlerdir. Herkesin kendi uzmanlığı çerçevesinde görevlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu hakkında da, Sayın Bakanımız ve Sayın Vekilimiz Ahmet Çolakoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylemleri doğrultusunda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleşmeyeceğini beyan ettiler. Ancak, Deniz Bey'in yaptığı açıklamada da gördüğümüz gibi, ileriye dönük özelleştirmelerin, kapatmaların ve küçültmelerin bu yetkiyle birlikte hayata geçebileceğini görüyoruz. Bu yüzden Zonguldak halkı, madenciler ve sivil toplum örgütleri olarak bu işin tamamen karşısındayız ve bunun sonuna kadar mücadelesini vereceğiz.


TTK’NIN HANTAL YAPISI OLDUĞUNU BİLİYORUZ AMA BUNU DÜZELTMENİN YOLU BU DEĞİL

24 yaşında hayatını kaybetmişti: Şüpheliler adliyede! 24 yaşında hayatını kaybetmişti: Şüpheliler adliyede!

Rehabilitasyon çalışmaları veya iş yerlerinin işleyişinin düzeltilmesi bu kanunla yapılacak işler değildir. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun hantal bir yapısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bunu düzeltmek bu şekilde mümkün değil. Bu hantal yapıyı verimliliği artırmak adına düzelteceksek, yine hep beraber düzeltmek zorundayız. Tüm tarafların masa başında toplanması, iktidarı, muhalefeti, sivil toplum örgütleri ve bütün paydaşların etrafında toplanıp uzlaşı içinde çalışması gerekmektedir. Türkiye Taşkömürü Kurumu üzerinde ne gibi iyileştirmeler yapılabilir, bu yapı nasıl daha sağlıklı bir yapıya dönüştürülebilir, bunun çalışmasını tabii ki beraber yapabiliriz. Ancak bu yasa tamamen özelleştirmenin, satmanın, küçültmenin, kapatmanın önünü açan bir yasa ve bizler bu işin karşısındayız. Bu işin olmaması için elimizden geleni yapacağız."


KİT REFORMU İÇİNDE YER ALAN KURULUŞLAR ŞU ŞEKİLDE:

1- DMO (Devlet Malzeme Ofisi)
2-TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.)
3-TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)
4- TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri)
5- ETI MADEN (Eti Maden İşletmeleri)
6- EUAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.)
7- TEİAS (Türkiye Elektrik iletim A.Ş.)
8- TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)
9- BOTAŞ (Boru Hatlar ile Petrol Taşıma A.Ş.)
10- TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
11- TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi)
12- CAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
13- TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
14- ESK (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü)
15- TŞFAŞ (Türkiye Şeker Fabrikaları A.S.)
16- TCDD (T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi)
17- TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.)
18- DHMI (Devlet Hava Meydanlar İşletmesi)
19- KEGM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)
 

Kaynak: Ercan Demir