ALAPLI-KILÇAK KÖYÜ DOĞALGAZ İSTİYOR ANCAK PLANA İTİRAZLAR VAR. KOMİSYONLAR HAFTAYA TOPLANIYOR

Zonguldak’ta Haziran ayında kaç konut satıldı? Zonguldak’ta Haziran ayında kaç konut satıldı?

Mecliste; Alaplı İlçesi Kılçak Köyü hudutları dahilinde, köy yerleşik alan sınırı içinde kalan 49 hektar alanda Doğalgaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 03.05.2024 tarih ve 085 sayılı İl Genel Meclis kararı ile onaylanmış olup; plan ve meclis kararı Kaymakamlık, ilgili köy muhtarlığı ve İdaremiz internet sayfasında askıya çıkartılmış ve söz konusu imar planına itiraz edilmiştir. Aynı Yönetmelik uyarınca 15 gün içinde itirazların incelenerek gerekçeleri de belirtilerek kesin karara bağlanması konusu mecliste götüşüldü.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Özge Yüksel Mezitli’de mi konuyu bilgi verdi ve meclise girdi kaçak 7:18 uygulaması yapılacağını ve bu kararın arkasında durulması gerektiğini ifade ettiler.

İl Genel Meclisi başkanı Necdet Karaveli komisyonların 9 Temmuz Salı günü toplanarak konuyu detaylı olarak görüşme kararı aldı.
Ve madde oy birliğiyle komisyonlara havale edildi.

FİLYOS SAZKÖY’E OTEL YAPILMAK İSTENİYOR, MECLİS BAŞKANI KARAVELİi “DOĞAYI KORUMALIYIZ” DİYEREK SÜRECİN SIKINTILI OLDUĞUNU SÖYLEDİ 

Mecliste Çaycuma İlçesi Sazköy Köyü hudutları dahilinde bulunan kadastroda 119 ada, 52 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazın köy yerleşik alan sınırı içinde kalan 6000,75 m² lik kısmında “ Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile “ Otel Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İl Genel Meclisinde görüşüldü.
İl genel Meclisi başkanı Necdet karavelin dün orada ziyaret yaptıklarını sürecin sıkıntılı olduğunu doğanın korunması gerektiğini söyledi ve Madde oybirliğiyle Komisyonu havale edildi.

KÖYE TİCARET ALANI YAPILACAK!

Mecliste son olarak İlimiz Çaycuma İlçesi, Ramazanoğlu Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 160 ada, 4 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili; İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Sanayi ve Ticaret ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 25 – 19 – 6 – 20 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Mepclis Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle taamlandı
(HABER-ERCAN DEMİR)

Muhabir: ERCAN DEMİR