Öğrencilere filozoflar tanıtıldı Öğrencilere filozoflar tanıtıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ruhsatsız eğitim kurumlarımın kapatılacağı ve para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.Bozkan yaptığı açıklamada, Velilerin öğrencilerin tüm eğitim paydaşlarının halkı bu tür izinsiz faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şahıslara itibar etmemelerini isteyerek şunları söyledi;
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR
“Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından , ruhsat almadan izinsiz eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunduğu tespit edilen "eğitim merkezi", "eğitim danışmanlığı", "kariyer rehberliği", "eğitim koçluğu", "koçluk merkezi" gibi merkezlerin hem kapatılacağı hem de kurumlara idari para cezası verileceği  hususlarında uyarılarda bulunulmuştu.

     Ülkemizdeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri; devletimizin  gözetimi ve denetimi altında yürütülmekte olup, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığımızın denetimine tabidir.
Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin Milli Eğitim Bakanlığımızın  iznine ve denetimine tabi olduğu halde gerekli izin ve onayları almadan ,ilgili kanun ve yönetmeliğin öngördüğü  hükümleri yerine getirmeden  eğitim öğretim faaliyeti yürüten kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik denetim faaliyetleri devam etmektedir.
Kanun gereği, uygun şekilde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere idari para cezası uygulanacağı ve bu yerlerin valiliklerce kapatılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır. Eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev evi/merkezi, test evi, eğitim rehberliği, öğrenci apartı, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü, sanat merkezi, müzik ve dans okulu  gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden Milli Eğitim Bakanlığımız   uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili kanuni düzenleme gereği bu yerleri kuran veya işletenlere idari para cezası verilecek  ve bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir.
Velilerimizin, öğrencilerimizin, tüm eğitim paydaşlarımızın, halkımızın bu tür izinsiz faaliyet gösteren kurum, kuruluş, şahıslara itibar etmemeleri, varlıklarının, faaliyetlerinin tespiti halinde Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili birimlerine, Valiliğimize, ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunu,
Kamuoyunun, halkımızın bilgisine  saygıyla duyururuz.” HABER: ERCAN DEMİR

Editör: Burak Can