banner51

banner50

banner53

banner5

banner54

banner52

Yol katkı payları Zonguldak Vergi Mahkemesince tekrar iptal edildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 2015, 2016, 2017, 2018 yıllarında yapmış olduğu yolların bedelini fahiş fiyattan vatandaşlara tahakkuk etti. Vatandaşlar tarafından açılan iki mahkemede de 'Yol katkı payları' iptal edildi.

HABERDE İNSAN 29.11.2022, 10:26
Yol katkı payları Zonguldak Vergi Mahkemesince tekrar iptal edildi

Çaycuma ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı üst yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda ikamet eden mülk sahiplerinden belediye meclis kararı ile yol harcamalarına katkı payı adı altında ücret talep etti. Bunun üzerine vatandaşlar Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak itiraz ettiler. Mahkeme tarafından 16 Şubat 2022 tarihinde vatandaşlar haklı bulunarak katkı payları iptal edildi.

CHP’li Belediye Başkanı Kantarcı’yı ikinci kez Zonguldak Vergi Mahkemesine veren vatandaşlar açmış oldukları davalarla Meclis kararını ve tüm tahakkukları iptal ettirdi. CHP’li Belediye Başkanı Kantarcı, mahkemenin iptal ettiği işlemleri 20 Nisan 2022 tarihli meclis kararı alarak vatandaşlara paralarını ödemedi.

Zonguldak Vergi Mahkemesi'nde dava dosyasının incelenmesinden; “ Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Yeni Mahalle, Nihat Kantarcı Caddesi, 911 ada 80 parselde (eski 40 ada, 160 sayılı parselde) kayıtlı davacının maliki olduğu taşınmaza ilişkin tamamlanan üst yapı çalışmaları nedeniyle yapılan 1.034,84 TL tutarlı tahakkuk işlemi ve dayanağı olan 20/04/2022 tarihli 43 sayılı Çaycuma Belediye Meclis Kararının davacının da taşınmazı bulunduğu Nihat Kantarcı Caddesi’ne ilişkin kısmının iptali görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, davacı adına tahakkuk ettirilen harcamalara katılma payının dayanağı olan 20/04/2022 tarihli, 43 sayılı Çaycuma Belediye Meclis Kararının davacının da taşınmazı bulunduğu Nihat Kantarcı Caddesi için yapılan faaliyetlerin, bir başka deyişle vergi doğuran olayın 2015 yılında tamamlandığı ve bu caddeye cephesi bulunan davacıya ait gayrimenkul nedeniyle yol harcamalarına katılım payının 2015 yılından itibaren 31/12/2020 tarihine kadar tarh edilmesi gerektiğinden 2022 yılında bu cadde için alınan 20/04/2022 tarihli, 43 sayılı Çaycuma Belediye Meclis Kararının Nihat Kantarcı Caddesi’ne ilişkin kısmında ve davacı adına yapılan tahakkuk işleminde zamanaşımı nedeniyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu 20/04/2022 tarihli 43 Çaycuma Belediye Meclis Kararının Nihat Kantarcı Caddesine ilişkin kısmında ve davacı adına yapılan tahakkuk işleminde zamanaşımı nedeniyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu 20/04/2022 tarihli, 43 sayılı Çaycuma Belediye Meclis Kararının Nihat Kantarcı Caddesi’ne ilişkin kısmının ve tahakkuk işleminin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 157,70 TL yargılama giderinin ve avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca davacı lehine hükmedilen 5.500,00 TL avukatlık ücretinin davalı tarafından davacıya ödenmesine, davalıdan 80,70 TL maktu karar harcı alınmasına ve tahsili için yetkili vergi dairesi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, fazladan yatırılan 80,70 TL karar harcının davacıya iadesine, artan gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 16/11/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi”.


 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (0)