pagead2.googlesyndica

banner51

banner50

banner53

banner52

banner59

2B arazilerinin satışında son gün açıklandı!

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün’den 2B Arazilerle ilgili başvuruda son gün 31 Aralık olduğu duyuruldu.

Güncel 16.12.2022, 10:19 16.12.2022, 10:26
2B arazilerinin satışında son gün açıklandı!

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün’den yapılan açıklamada; “15/4/2022 tarihli Resmî Gazete yayımlanan 7394 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle Hazine taşınmazlarına yönelik 3194 sayılı İmar Kanununda, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanununda çeşitli değişiklikler yasalaşmıştır.
                 Anılan mevzuat değişiklikleri ile ;
1- İmar barışında Hazine arazilerinin satın alma başvuru süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. İmar barışında Hazine arazileri satışında satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on peşin ödeme indirimi getirilmiştir. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü/ Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.
2- İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralama hakkı getirilmiştir. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü /Milli Emlak Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.
3-2/B alanlarında bulunan taşınmazların 6292 sayılı Kanun kapsamında, Hazineye ait tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun (Belediye mücavir dışı)  ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun (Belediye mücavir içi) kapsamında satışına ilişkin olarak;
a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi,
c)Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne İlçede ise ilçe Milli Emlak Müdürlüğü /Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.
4- 6292 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında süresi içinde 2/B iade başvurusunda bulunmayanlar ile geçici 8. maddesi kapsamında olanların başvuru süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili Hazine taşınmazı İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü/ Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir
5- 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılan taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit süresi içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konu ile ilgili taşınmaz İl Merkezinde ise Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, İlçede ise Kaymakamlık Milli Emlak Müdürlüğü/ Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir” denildi.

Kaynak: ELMAS TV
Yorumlar (0)