banner51

banner50

banner53

banner5

banner54

banner52

Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası kasım ayı olağan meclis toplantısı, ZTSO Meclis toplantı salonunda, Meclis başkanı Zafer Sağlam başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısının tamamlanmasının ardından yeni dönemde Oda organlarına seçilen üyelere yönelik oryantasyon programı yapıldı.

Genel 29.11.2022, 20:10
Zonguldak Ticaret Ve Sanayi Odası Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Oryantasyon programı kapsamında, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya tarafından yapılan sunumda, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu, vizyonu, misyonu, amacı, görevleri, organizasyon yapısı, yeni oluşan organlardaki görev dağılımı; meslek komitesi, yönetim kurulu, meclis ve disiplin kurulunun görevleri, oda hizmet birimleri ve çalışanlarının görev ve sorumlulukları, Oda faaliyetleri ile İlgili kanunlar, güncel mevzuat, Oda organlarının toplantı ve karar yeter sayıları konuları katılımcılara detaylı bir şekilde anlatıldı.

Oryantasyon programının devamında Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, yeni dönem organ üyelerine, Endüstri 4.0’ın Etkileri, Ab Yeşil Mutabakatı- Paris İklim Anlaşması, ABD-ÇİN Ticaret Savaşları, Aktif Bölgesel Çalışmalar, İK Yetkinliği Gelişimi, AR-GE, İnovasyon Ekosistemi, Yapısal Reformlar, Enflasyon, Dış Ticaret Açığı ve Borç Stoku, Zonguldak’ta Mevcut Sektörlerde Derinleşme, Sektörel Çeşitlilik, Yaşam Kalitesi Gelişimi, Güç Birliği ve Lobi, Zonguldak İl – İlçe Sege Verileri, Bölgedeki Güçlü Sektörler ve Kuruluşlar, Filyos Projesinin Bölgeye sağlayacağı Avantajlarının anlatıldığı bir sunum yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Demir; Odanın öncülüğünde halen devam etmekte olan Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi, Gökçebey – Devrek Organize Sanayi Bölgesi, Girişim Sanayi Sitesi, Maden Makineleri Kümelenmesi, Lojistik Merkez Projesi, Mobilyacılar Sitesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Kafes Balıkçılığı) Projesi, Zonguldak turizm projeleri vb. konularda organ üyelerini bilgilendirdi.

Batı Karadeniz İllerini kapsayan (Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Sinop, Kastamonu) bir kalkınma projesi ilan edilmesi ( BAKAP ) ve bu bölgede kalkınma idaresi kurulması; halen 42 İlde geçerli olan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Destekleri (IPARD) kapsamına Zonguldak İlinin de alınması; Sakarya- Bartın Demir Yolu ile Zonguldak Çevre Yolu projelerinin gerçekleşmesi; Rödevanslı Saha İşletmelerini sorunlarının çözümü için yapılan faaliyetler ve bundan sonra yapılması planlananlar ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Soruların cevaplandırılması sonrasında fotoğraf çekimi ile toplantı sona erdi.

Kaynak: ELMAS TV
Yorumlar (0)