“TTK'nın üretimi artıracağı, koşulları sağlayacak yatırımlara ihtiyacı var"

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesinin 47’inci genel kurulu yapılıyor

Genel 15.01.2022, 13:59 15.01.2022, 14:37
“TTK'nın üretimi artıracağı, koşulları sağlayacak yatırımlara ihtiyacı var"

“TEK ADAM REJİMİNE KARŞI ÇIKTIK”
Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendislri Odası Zonguldak Şubesinin 47’inci olağan genel kurulu bugün toplandı.
Maden Mühendisleri Odası Lokalinde iki gün devam edecek olan genel kurulda seçimler Pazar günü  yapılacak. Genel Kurulda bir konuşma yapan TMMOB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi Hüsnü Meydan yaptığı konuşmada, Ülkede ki tek adam rejimine karşı çıktıklarını söyledi.
Meydan konuşmasında, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odaların şubelerinin genel kurul süreçlerinin başladığı bir dönemdeyiz. 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının üyesi oldukları odaların ve şubelerin geride kalan çalışma dönemlerini değerlendirdiği, önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetleri tartıştığı ve oda kurullarını belirlediği dönemin içindeyiz
Bugün burada Maden Mühendisler Odası Zonguldak Şubesinin 47. Dönem genel kurulunu gerçekleştirmek için bulunmaktayız. TMMOB’ye bağlı 24 odamızın illerde bulunan şube ve temsilciliklerinde başlayan bu süreç, Oda genel kurullarının ardından Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek TMMOB 47. Genel Kurulu ile tamamlanacak. Türk Mühendis ve Mimar odaları birliği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olup, meslek mensuplarının hak ve yetkileri kadar, toplumun çıkarlarının korunması için de çalışmakla yükümlüdür. Birliğimizin kuruluşunu ilan eden 1954 tarihli TMMOB kanunumuzun ve Anayasasın 135. Maddesinde de belirtildiği gibi odalarımızla birlikte birliğimiz meslektaşlarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin kamusal menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumakla yetkilidir. Anayasada ve yasalarımızda açık biçimde yer aldığı gibi, birliğimiz, odalarımız görev ve sorumlulukları, sadece üyelerimizin sicil kayıtlarını tutulması ve mesleki faaliyetlerinin düzenlenmesi ile sınırlı değildir, ülkemizin, mesleğimizin ve halkımızın ortak çıkarına ilişkin her konuda kamu adına faaliyet yürütülmesini gerektirecek kadar geniştir. Birbiriyle yakından bağlantılı bu ikili doğayı kavramadan, TMMOB’nin ülkemiz ve mesleğimiz açısından önemini anlamak mümkün değildir. Birliğimiz ve odalarımız kuruluşlarından bu yana, mesleki ve toplumsal konulara bu kamusal sorumluluk ve bilinçle yaklaşmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve halkın sorunlarıyla çok daha yakın bir bağ kuran birlik ve odalarımız toplumun genel çıkarlarını önceleyen kamusal yönünü çok daha öne çıkarmıştır.
“SİYASİ İKTİDARLARIN HEP HEDEFİ OLDUK”
TMMOB ‘nin uzun yıllardan beri siyasi iktidarın, iktidarların hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu bu kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir. İçinden geçtiğimiz genel kurul süreçleri TMMOB örgütlülüğünün demokratik geleneğinin olduğu kadar, örgütsel ve fikri yenilenmesinin de güvencesidir. Birliğimiz ve odalarımızın mesleki-politik yönelimlerinin belirleneceği genel kurulların TMMOB’nin tarihsel birikimine ve demokratik değerlerine yakışır biçimde tamamlanacağına inanıyoruz. Hepinizin bildiği gibi küresel boyuttaki koronavirüs salgını, çalışma dönemimiz boyunca oda faaliyetlerimizi ve günlük hayatlarımızı köklü biçimde değiştirdi. Alınan tüm tedbirlere rağmen, salgının etkili olduğu geçtiğimiz 2 yılda dünya çapında 5 buçuk milyon kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde ise resmi rakamlara göre 85 bine yakın, bilimsel tahminlere göre ise 250 bine yakın kişi salgın ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Virüse karşı sağlık emekçilerinin özverili çalışmaları umudumuzu ayakta tutsa da ne yazık ki TMMOB ve Oda faaliyetlerinde aktif görev alan çok sayıda arkadaşlarımızı ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu kayıplarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın ve sağlık emekçilerinin hayatlarımıza ve örgütlerimize kattığı değerleri ve güzellikleri unutmak mümkün değildir. Hepsini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Geçtiğimiz çalışma dönemine damgasını vuran sadece salgın değildi. İki yıl boyunca her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz de hayatımıza en az salgın kadar büyük bir darbe vurdu.
Bir Söz vardır; “Düne bakmak, bugün aldanmamak, yarını inşa  etmek için elzemdir” Bu nedenle ülkeyi ortaçağ karanlığına giden yolun ilk adımı 12 Eylül darbesiyle atılmıştır. Ülkenin bağımsızlığına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, laik Cumhuriyete vurulmuş bir darbedir 12 Eylül,neo-liberal politikalarla ülkenin çöküşünün başlangıcı, ABD’nin yeşil kuşak projesinin adımıdır. Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle üretimden uzaklaştırılarak tümüyle dış kaynaklı sıcak para akışlarına bağımlı hale getirilen, özelleştirmeler yoluyla kamusal kaynakları tüketilerek kırılganlaştırılan, yandaş sermaye kesimlerine dağıtılan rant odaklı projeler nedeniyle büyük bir kaynak israfı yaşayan ekonomimiz birbiri ardına derin çöküşler yaşamaktadır.
“EKONOMİMİZ BİR GİRDABA SÜRÜKLENDİ”
Kamu ve özel sektördeki dış borçların sürdürülebilirliğinin kalmamasıyla ortaya çıkan kur krizi, her alanda dışa bağımlı olan ekonomimizi bir girdabın içine doğru sürükledi. Döviz kurlarında yaşanan büyük sıçrama nedeniyle üretim maliyetlerinin artmasının ekonomimizin çarklarını durma noktasına getirdi. Siyasi iktidar, sorunun kaynağını ortadan kaldıracak çözümler bulmak yerine, tüketimi kışkırtıcı para politikalar izleyerek ateşe adeta benzin dökmüş ve krizin her alana sıçramasına neden oldu. Başta gıda ürünleri, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel tüketim maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışları gündelik hayatlarımızı tehdit eder boyutlara ulaştı. Krizin yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle ticaret ve üretim durma noktasına geldi.
“GELECEK KUŞAKLARIN HAYATLARINDAN FERAGAT EDİYORUZ”
TÜİK’in iktidar güdümünde açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle mal ve hizmetlerde yaşanan zamların çok gerisinde yapılan ücret artışları nedeniyle ülkede emeğiyle geçinen toplum kesimleri topyekûn bir yoksullaşma yaşadı. Başta ithal mallar olmak üzere pek çok ihtiyaç maddesi, adeta birer lüks haline dönüştü. Hepimiz eskisinden çok daha zor koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz. Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle tüm birikimlerini tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve borçlarla karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı karşıya durumda. Bu ülke halkı, tarihin hiçbir döneminde geleceğinden bu denli umutsuz olmadı. Artık halkın geleceğe dair tek umudu ve beklentisi, bu iktidardan kurtulmaktır.
“TEK SORUMLU TEK ADAM REJİMİ”
Bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi ve onun emek düşmanı politikalarıdır. Siyasi iktidar kendi yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin çarkları dönsün diye halkı büyük bir sefalete sürüklemiştir. Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle hazine garantili gelir elde eden şirketlerin ödemeleri yapılabilsin tüm kamu kaynakları seferber edilmiş halkın üzerindeki vergi yükü katlanmıştır. Halkın alın teri, bir avuç yandaşın kasasına akmaktadır. Tek adam rejimi, uyguladığı ekonomi politikaları ve verdiği kararlarla bu ülkenin ve bu ülke halkının geleceğine ilişkin bir düzlüğe çıkış programı olmadığını göstermiştir. Tek adam rejiminin bu ülkeye verebildiği, üretimden hazine varlıklarına kadar her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir şey olmadı. Tek adam rejimi bu başarısızlığını halkı tehdit ederek, en temel demokratik hak ve özgürlükleri yok sayarak, yaşam alanlarına müdahale ederek toplumsal muhalefeti şiddetle sindirerek örtbas etmek, susturmak istemektedir. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi halkın desteğiyle değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla ayakta durmaktadır. Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu saflaştırarak, ülkenin tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir. Geçtiğimiz çalışma dönemi, tek adam rejimine karşı mücadeleyle ve yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmakla geçti. Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz de. Ülkemizi kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz. 
Birliğimiz ve odalarımız çalışma dönemimiz boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiği gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret göstermişlerdir. Bu dönem boyunca, Odalarımızın, şubelerimizin ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra Genişletilmiş Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan çalışma gruplarının programları doğrultusunda çok sayıda çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenledi. Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı. Yine bu dönem boyunca Birliğimiz ve odalarımızın açtığı davalar ve yürütülen hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar kazanıldı. 
Önümüzdeki dönemde TMMOB ve Odalarımızın eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, laiklikten ve barıştan yana toplumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını ÖRGÜTÜMÜZÜN ihtiyaçlarının önüne koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine ihtiyacımız var.  Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan mücadele eden-edecek olan tüm TMMOB, Oda ve Şubelerimizin örgütlerinde görev alan ve alacak olan yurtsever arkadaşlara başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kaynak: ELMAS TV
Yorumlar (0)
4
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
Namaz Vakti 18 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Pendikspor 17 39
2. Bucaspor 1928 18 30
3. Amed Sportif Faaliyetler 18 29
4. Nazilli Belediyespor 18 28
5. Ankara Demirspor 18 27
6. Uşakspor A.Ş. 18 25
7. Isparta 32 Spor 18 25
8. Kırşehir Belediyespor 18 25
9. Kırklarelispor 18 25
10. Şanlıurfaspor 18 23
11. Anagold 24Erzincanspor 17 23
12. CriptoSwaps Zonguldak Kömürspor 18 22
13. Pazarspor 18 22
14. Akhisarspor 18 22
15. Tarsus İdman Yurdu 18 21
16. Karatay Termal 1922 Konyaspor 18 19
17. Eskişehirspor 18 16
18. TECO Karacabey Belediyespor 18 16
19. GMG Kastamonuspor 0 0
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11