Rakamlarla Zonguldak...

Rakamlarla Zonguldak...

Genel 02.06.2017, 12:15 02.06.2017, 12:15
Rakamlarla Zonguldak...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından Zonguldak ve bölge istatistikleri açıklandı. İşte o rakamlar:

 

Tüketici Fiyat Endeksi

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,66 artış gerçekleşti. Zonguldak, Karabük, Bartın illerinin dahil olduğu bölgemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,89 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,01 artış gösterdi.

Hanehalkı Yurtiçi Turizm, IV. Çeyrek

Yurt içinde ikamet eden 8 milyon 467 bin kişi seyahate çıktı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 467 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,3 azalarak 10 milyon 688 bin seyahat olarak gerçekleşti. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre %3,9 azalarak 68 milyon 450 bin olarak gerçekleşti.

Sanayi Üretim Endeksi

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 azaldı.

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

 Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,35 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Perakende Satış Endeksleri

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre %2,1 arttı.

İstatistiklerle Aile

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,5 oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,7 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2016 yılında 3,5 kişi olduğu görüldü. İllere göre incelendiğinde; 2016 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,7 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,9 kişi ile Hakkari, 5,8 kişi ile Şanlıurfa illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,7 kişi ile Çanakkale oldu. Çanakkale ilini 2,8 kişi ile Eskişehir, Balıkesir ve Tunceli illeri izledi.

Motorlu Kara Taşıtları

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 21 362 512 oldu. Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 147 538 oldu. Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 64 340 oldu. Bartın'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 48 467 oldu.

Dış Ticaret Endeksleri

İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün de %8,4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi'nde %1,3 azalırken, ham maddeler (yakıt hariç) de %9,3 ve yakıtlar da %24,5 arttı.

Sanayi Ciro Endeksi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 arttı.

Kırmızı Et Üretim İstatistikleri

Toplam kırmızı et üretimi I.çeyrek döneminde 232 404 ton olarak tahmin edildi.

Kümes Hayvancılığı Üretimi

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

Ticari süt işletmelerince Mart ayında 794 bin 111 ton inek sütü toplandı.

İşgücü İstatistikleri

İşsizlik oranı %12,6 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,05, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,25 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %6,07 artış gösterdi.

İstatistiklerle Gençlik

Türkiye nüfusunun %16,3'ünü genç nüfus oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 bin 42 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %16,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun, %51,2'sini genç erkek nüfus, %48,8'ini ise genç kadın nüfus oluşturdu. Zonguldak'ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %14,0 oldu. Karabük'te genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %20,1 oldu. Bartın'da genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %15,0 oldu.

Doğum İstatistikleri

Canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 1 milyon 333 bin 329 iken 2016 yılında 1 milyon 309 bin 771 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında arttı; Nisan ayında 71,3 olan endeks değeri Mayıs ayında 72,8 oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %0,04 arttı.

Sektörel Güven Endeksleri,

Hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine yükseldi.

Yapı İzin İstatistikleri

Ülkemizde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %17,2 azalırken, Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %22,0 arttı. 2017 yılı ilk üç ayda yapı ruhsatı verilen daire sayısı Zonguldak'ta 1 540'tır. 2017 yılı ilk üç ayda yapı ruhsatı verilen daire sayısı Karabük'te 313'tür. 2017 yılı ilk üç ayda yapı ruhsatı verilen daire sayısı Bartın'da 834'tür.

Konut Satış İstatistikleri

Türkiye'de 2017 Nisan ayında 114 446 konut satıldı. Zonguldak'ta 2017 Nisan ayında 509 konut satıldı. Karabük'te 2017 Nisan ayında 411 konut satıldı. Bartın'da 2017 Nisan ayında 261 konut satıldı.

Bitkisel Üretim 1.Tahmini

Üretim miktarları, 2017 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %4,4, meyvelerde %9,7 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2017 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,2 milyon ton, sebzelerde 30,3 milyon ton ve meyvelerde 20,8 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomik güven endeksi 100,5 değerine yükseldi.

Sanayi, İşgücü Girdi Endeksleri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,7 azaldı.

Ticaret ve Hizmet Endeksleri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,7 arttı.

Katı Yakıtlar

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,5 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,6 oranında azaldı.

Dış Ticaret İstatistikleri

Ülkemizde ihracat %7,4, ithalat %9,9 arttı. Zonguldak'ta ihracat %45,7 , ithalat %135,2 arttı. Karabük'te ihracat %32,1 , ithalat %158,8 arttı. Bartın'da ihracat %6,8 , ithalat %182,1 arttı.

Türkiye Sağlık Araştırması

Ülkemizde ihracat %7,4, ithalat %9,9 arttı. Zonguldak'ta ihracat %45,7 , ithalat %135,2 arttı. Karabük'te ihracat %32,1 , ithalat %158,8 arttı. Bartın'da ihracat %6,8 , ithalat %182,1 arttı.

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2021
İmsak 05:15
Güneş 06:40
Öğle 12:48
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Amed Sportif Faaliyetler 4 9
2. Pendikspor 3 9
3. Isparta 32 Spor 4 8
4. Akhisarspor 4 7
5. Bucaspor 1928 4 7
6. Şanlıurfaspor 3 7
7. Pazarspor 4 6
8. Kırşehir Belediyespor 3 6
9. Nazilli Belediyespor 3 6
10. Eskişehirspor 4 4
11. Kırklarelispor 4 4
12. Tarsus İdman Yurdu 3 4
13. Ankara Demirspor 4 3
14. Uşakspor A.Ş. 3 3
15. Zonguldak Kömürspor 4 3
16. Karatay Termal 1922 Konyaspor 4 2
17. Anagold 24Erzincanspor 3 1
18. TECO Karacabey Belediyespor 3 1
19. GMG Kastamonuspor 0 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0