Bol ödüllü yeni yarışma... Duyduk duymadık demeyin...

Bol ödüllü yeni yarışma... Duyduk duymadık demeyin...

Genel 02.05.2017, 20:45 02.05.2017, 20:45
Bol ödüllü yeni yarışma... Duyduk duymadık demeyin...

Zonguldak'ta merdivenler ve Gökgöl Mağarası konulu fotoğraf yarışmasının ardından yeni bir yarışmanın startı verildi.

Zonguldak Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği,Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD) "Bahar Bayramı'ndan Hıdırellez'e – 12 Mevsim 12 Zonguldak" Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

 İŞTE TEKNİK ŞARTNAMA…

1- Yarışmanın Adı:

"Bahar Bayramı'ndan Hıdırellez'e – 12 Mevsim 12 Zonguldak"

2- Yarışmanın Organizasyonu:

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD) tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de aynı kurumlarca gerçekleştirilecektir.

3- Yarışmanın Konusu:

"Bahar Bayramı'ndan Hıdırellez'e – 12 Mevsim 12 Zonguldak"tır. Her ayı ve mevsimiyle ayrı güzelliğe sahip bir Karadeniz ili olan Zonguldak'ı yıl boyunca fotoğraflayarak şehrin dokusunda ve renginde ayların etkisini gözlemlemek ve fotoğraf sanatına destek vermek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. Yarışmayla birlikte Zonguldak'ın fotoğraf arşivini güncellemek ve ilin tanıtımının tüm mecralarda en güzel şekilde yapılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda düzenlenmiş olan yarışma ile Zonguldak'ın yılın her ayını yeni bir mevsim gibi yaşadığını göstermek hedeflenmiştir.

4- Yarışma Kategorisi - Bölümleri:

Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

5- Katılım Koşulları

1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Her katılımcı, Zonguldak ili sınırları içinde çekilmiş, her ay için bir adet olmak üzere en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle yarışmaya katılabilir.

4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir yarışmada ödül almış bir fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar kabul edilmez. Fotoğrafın sosyal medyada yarışma organizasyonu dışında paylaşılmış olması katılmaya engel değildir.

5- Daha önce Zonguldak'ta yarışma organizasyonunda bulunan kurumlarca yapılan fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklıları bu yarışmaya katılamaz.

6- Fotoğraflar, TFSF'nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir. Ayrıca yarışma organizasyonunda bulunan kurumların da web sitelerinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.

7- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Zonguldak ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

10- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.Madde'deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

11- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

12- Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilir.

13- Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

14- Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.

15- Yarışma sonuçları Zonguldak Valiliğinin web sitesi www.zonguldak.gov.tr, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının web sitesi www.bakka.gov.tr , ZFD'nin web sitesi www.zfd.org.tr ile TFSF'nin www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacaktır. Ödül alan eserler TFSF'nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve tüm paydaşların sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2018'de yer alacaktır.

16- Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurulun gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde, TFSF'ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.

6- Telif (kullanım) Hakları:

Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının yarışma organizasyonunu gerçekleştiren kurumların bünyesine ait yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için bu kurumlara izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Fotoğrafların kullanım hakkı yarışmayı organize eden kurumlar ile fotoğrafçıya aittir.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi'nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Ödül alan fotoğraflar, www.zonguldak.gov.tr, www.bakka.gov.tr ve www.zfd.org.tr adreslerinden ve TFSF -Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek ve Sosyal Medya (Facebook,

İnstagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018'de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal RAW halleri incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK'nin kararları geçerlidir.

Katılımcılar; TFSF'nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını tümünü okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

7- Fotoğrafların İsimlendirilmesi:

Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

1) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için "TR").

2) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin "Ömer Eril Yılmaz" için omery veya omey veya oeyil gibi.

3) Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color için DC yazılmalıdır).

4) Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1'den 4'e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.

5) Fotoğrafın çekildiği ay ve Zonguldak ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin "Ömer Eril Yılmaz" isimli katılımcının Mart 2017'de Zonguldak'ta çektiği "Sahil" adlı 1 no'lu fotoğrafının adı; "TRomeryDC1_mart_17_zng_sahil" olur.

6) Fotoğrafın çekimin yapıldığı ay adı ile EXIF bilgisi birbirini tutmalı (makinesinin tarih ayarları bozuk olan ve EXİF bilgisi ile uyuşmayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Fotoğrafların Gönderimi:

Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır. Elden teslim, eposta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb'den küçük olmamalı, 4 Mb'yi de geçmemelidir.

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T.C. Zonguldak Valiliği, BAKKA ve Zonguldak Fotoğraf Derneği sorumlu olmayacaktır.

9- Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01 Mayıs 2017

Son Katılım Tarihi : 15 Nisan 2018 Pazar saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı : 20 Nisan 2018 Cumartesi

Sonuç Bildirim Tarihi : 23 Nisan 2018 Pazartesi

Ödül Töreni : Daha sonra açıklanacaktır.

Sergi Tarihi : Daha sonra açıklanacaktır.

Serginin Yeri : Daha sonra bildirilecektir.

10- Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Ali Asgar ÇAKMAKÇI Yrd. Doç. Bülent Ecevit Üni. GSF

İzzet KERİBAR (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Merih AKOĞUL Marmara Üni. GSF Fotoğraf Bölümü Öğr. Gör. Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurul, en az üç üye ile toplanabilir.

TFSF Temsilcisi: Ender Ozan ALBAYRAK

11- Ödüller - Sergilemeler:

"Bahar Bayramı'ndan Hıdırellez'e - 12 Mevsim 12 Zonguldak " adlı online fotoğraf yarışmasının sonunda Jüri birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflarla birlikte toplam 18 fotoğrafa ödül verilecektir.

Birincilik 5.000.- TL

İkincilik 3.000.- TL

Üçüncülük 2.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (OCAK) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (ŞUBAT) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (MART) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (NİSAN) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (MAYIS) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (HAZİRAN) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (TEMMUZ) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (AĞUSTOS) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (EYLÜL) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (EKİM) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (KASIM) 1.000.- TL

Jüri Özel Ödülü (ARALIK) 1.000.- TL

Valilik Özel Ödülü 500.- TL

BAKKA Özel Ödülü 500.- TL

ZFD Özel Ödülü 500.- TL

Sergileme (En fazla 120 eser) 250.- TL

12- Yarışma Sekreterliği / İletişim:

Zonguldak Fotoğraf Derneği

Mehmet ÇETİNKAYA - Telefon: 0533 651 31 31

Güner YAŞKAN – Telefon: 0532 620 56 20

İ. Kerem ÖZTÜRK – Telefon: 0 533 661 63 14

E-posta: iletişim@zfd.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından "TFSF 2018-003" numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yorumlar (0)
1
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
Namaz Vakti 22 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Pendikspor 18 42
2. Bucaspor 1928 19 31
3. Amed Sportif Faaliyetler 19 30
4. Nazilli Belediyespor 19 28
5. Isparta 32 Spor 19 28
6. Kırklarelispor 19 28
7. Ankara Demirspor 19 27
8. Şanlıurfaspor 19 26
9. Kırşehir Belediyespor 19 26
10. Anagold 24Erzincanspor 18 26
11. Pazarspor 19 25
12. Uşakspor A.Ş. 18 25
13. Akhisarspor 19 23
14. CriptoSwaps Zonguldak Kömürspor 19 22
15. Tarsus İdman Yurdu 19 21
16. Karatay Termal 1922 Konyaspor 19 19
17. Eskişehirspor 19 16
18. TECO Karacabey Belediyespor 18 16
19. GMG Kastamonuspor 0 0
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 23 36
5. Alanyaspor 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. Samsunspor 20 33
7. İstanbulspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Gençlerbirliği 21 29
10. Tuzlaspor 20 27
11. Manisa Futbol Kulübü 21 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Aston Villa 21 26
11. Leicester City 19 25
12. Crystal Palace 21 24
13. Southampton 21 24
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 20 14
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 22 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11