Kozlu Ilıksu Plajı’nın otopark, şezlong ve büfe işletilerek gelirinin Kozlu Belediyespor’a tahsis edilmesi yönündeki bir önceki dönemde alınan tahsis kararı kaydırılarak; Ilıksu Plajında yapılacak tüm iş ve işlemlerin Kozlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce sağlanması yönündeki fezleke meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.
Kozlu Belediye Meclisi’nde tahsis kararının kaldırılmasına yönelik okunan fezlekede; “Belediyemiz 11.03.2022 tarih 13 sayılı Meclis kararı ile "Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.02.2022 tarih ve 1671 sayılı talebi ile ilgili Belediyemiz Sosyal Tesislerinin bazı gelirlerinin Kozlu
Belediyespor’a tahsis edilmesi hakkındaki bütçe komisyonu yaptığı incelemede; Belediyemiz Sosyal Tesislerinin bazı gelirlerinin, Ilıksu ve Değirmenağzı Plajları otopark, şezlong ve büfe işletmeleri gelirleri (Belediye Meclis Üyeleri, eş ve çocuklarının otopark ve şezlong hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları koşuluyla) Kozlu Belediyespor’la yapılacak protokol ile devri uygun görülmüştür. Kılıç kortu ve tesis kira gelirlerinin tahsis edilmesi konusu ise; TTK Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılan 3. Kişiye devir talebi uygun görülmediğinden, söz konusu tesisin Belediyemizce işletilip gelirlerin Kozlu Belediyespor’a devrini uygun bulmuştur. Komisyonun uygun bulduğu kararın kabulüne" oybirliği ile karar verilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinde Belediye Meclisinin görev ve yetkileri sayılmış olup: 1. Fıkrasının (e) bendi; "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" şeklindedir. Buna göre taşınmaz malları tahsis yetkisi Belediye Meclisindedir.
Meclisin bu yetkiyi nasıl kullanacağı da Kanunun "diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75. Maddesinde belirlenmiştir. Maddenin 1. Fıkrasının (d) bendi uyarınca: "Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür."
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14. Maddesinin (b) bendi mahalli
Fıkrası müşterek nitelikte olmak; gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, "Buna sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilire göre Belediye amatör spor kulübüne, ancak ayni ve nakdi yardım yapabilir.
1.    Şartı uyarınca:
Belediye; buna göre Ilıksu Plajının otopark, şezlong ve büfe işletmeleri gelirlerinin Kozlu Belediyespor’a devri kararının kaldırılması, Ilıksu Plajında yapılacak tüm iş ve işlemlerin Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce takibi için bu birime yetki verilmesi hususlarında karar verilmek üzere evrakın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ve rica ederim” denildi.
Kozlu Belediye Meclisi’nde okunan fezleke üyeler tarafından oybirliğiyle kabul edilerek, Ilıksu Plajı’nın Kozlu Belediyespor’a tahsisi kaldırıldı.

Büyük seçim bugün! Büyük seçim bugün!

C3F14F45 7C19 4D03 Bfaf 4B9Eaf600F56

Kaynak: ERCAN DEMİR