Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “Zonguldak ili, Alaplı ilçesi kıyı kesiminde, 03.04.2008 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan "Alaplı Belediyesi Kıyı Düzenlemesi Dolgu İmar Planı"nda, günümüz ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla alansal kullanımların tekrar düzenlenmesi konularını içeren kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanda Alaplı Belediye Başkanlığı tarafından hazırlattırılan "Fuar Piknik ve Eğlence Alanı ve Park" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilerek, mevzuat gereğince 30 (Otuz) gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yere bilgilendirme tabelasının konulması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirtilerek bilgilendirme ilanının asılması talimatlandırılmıştır.

Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 22.05.2024 tarihinde onaylanan NİP: 671054904 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP: 671054903 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesi gereğince 03.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 02.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar ise 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir.”

Tarıma can veren sulama kanalları temizleniyor Tarıma can veren sulama kanalları temizleniyor

 

Kaynak: Haber Merkezi