Zonguldak için hava durumu Zonguldak için hava durumu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Satınalma Daire Başkanlığı, Maden Makinaları İşletme Müdürlüğü idari binası ofislerinin yenilenmesi işi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.
Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacakt. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecek.

Kaynak: Seçkin Kırarslan