Zonguldak il Genel Meclisi Mayıs ayı  toplantısında Alaplı ilçesinde yapılması düşünülen yat tersanesi limanına kamu zararı nedeniyle Meclis üyeleri oy birliği ile ret verdi. 

Zonguldak il Genel Meclisi Mayıs ayı beşinci birleşim toplantısı Meclis Başkanı Necdet Karaveli Başkanlığında yapıldı.

Ispartalılardan Zonguldak’a teknik gezi Ispartalılardan Zonguldak’a teknik gezi

Zonguldak il Genel Meclisi Mayıs ayı  toplantısı bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunup oylanmasıyla başladı.
Gündemin  üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresş’nşn 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personele sözleşme dönemi içinde sosyal denge tazminat ödenmesi hususu görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan,
Plan Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu, 14 sayılı rapor görüşüldü.
Toplam bütçe giderleri içindeki cari harcamaların oranı % 33,64, yatırım
harcamalarının oranı % 63,82 ve transferin oranı % 2,54 olarak gerçekleşmiştir.
2023 yılı bütçe ödenekleri toplamı 1.805.771.567,28 TL'dir. Bütçe gideri
1.575.965.417,43 TL olarak gerçekleşmiş olup, 4.787.095,25 TL ödenek harcanmayarak
iptal edilmiştir.
 225.019.054,60 TL ödenek iptal edilmeyerek 2024 yılına devir etti.


Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Alaplı İlçesi Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda; 103 ada, 16 ve 17 parseller, 104 ada, 1,2,3,4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar ile 2.763,01 m²’lik tescil harici olan üzerinde “Sanayi Alanı” amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Köylere Yönelik Hizmetler, Çevre ve Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Ar-Ge ile Turizm Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 21 – 14 – 17 – 14 – 4 – 3 – 1 sayılı raporlar görüşülerek Meclis’te yat limanı tersanesi yapımına tarım arazisi su kuyularının bulunması sel tehlikesi ve kamu zararı olabileceği gerekçesiyle oybirliğiyle ret verildi.


Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi, Soğanlıyörük Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda; 126 ada, 158 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 19 – 11 – 3 – 12 sayılı raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıbel köyü muhtarı  Mithat Mandacı. Yat dershanesinin kurulması ret oyu verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.

Whatsapp Image 2024 05 08 At 12.18.27Whatsapp Image 2024 05 08 At 12.18.27 (1)Whatsapp Image 2024 05 08 At 12.18.28Whatsapp Image 2024 05 08 At 12.18.29Whatsapp Image 2024 05 08 At 12.18.28 (1)

Kaynak: Ercan Demir