“Yönlendirici iftira ve karalama…”

“Yönlendirici iftira ve karalama…”

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP’den Filyos Belediye Başkan adayı olan Gerçek Ülker sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım…

"SEVGİLİ FİLYOSLU HEMŞEHRİLERİM

Filyos Belediyesi tarafından 14.06.2019 tarihinde resmi facebook sayfasında şahsım ve babam hakkında Zonguldak İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız bir davayla alakalı olarak kamuoyunu yanlış yönlendirici iftira ve karalama niteliğinde bir yazı yayımlanmıştır.

Filyos halkını doğru bilgilendirmek ve cevap hakkımızı kullanabilmek amacıyla suç duyurusu ve tazminat haklarımız saklı kalmak kaydıyla iş bu karşı bilgilendirme yazısını yayımlama zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere Filyos belediye Meclisi tarafından 07.09.2018 tarih ve 36 sayılı karar ile beldemiz için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave + revizyon imar planı onaylanıp kabul edilmiştir.

Bu planda babamın da tespit maliklerinden olduğu ancak kadastro davası hala devam eden 3660 parsel sayılı taşınmazın otopark alanı olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Etrafındaki bütün taşınmazlar ticari veya konut alanı olduğu halde bu yerin otopark alanı olarak ayrılması için gerekli şartların da bulunmamasına rağmen sırf bu yerin sahiplerinden ve muhalif siyasi düşüncede olduğumuz için zarar vermek amacıyla parsel bazında yapılan değişikliğin kaldırılması ve işlemin yürürlüğünün durdurulması için askı ilan süresi içerisinde Zonguldak İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesinin 2018/890 Esas sayısında kayıtlı bu davasında 03.04.2019 tarihinde mahallinde keşif yapılmış ve 03.05.2019 tarihinde bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunulmuştur.

Belediyenin Facebook sayfasındaki bilgilendirme yazısında her nasılsa (?) bu bilirkişi raporuna yer verilmemiştir. Belediyenin nasıl bir imar planı hazırladığını ve söz konusu işlemdeki hukuka aykırılıkları göstermek amacıyla biz hazırlanan bu bilirkişi raporunu sizlerle paylaşmayı görev biliyoruz. (Ek-1)

Bilirkişi raporu incelendiğinde görüleceği üzere Filyos belediyesi tarafından sırf rant amacıyla kat yüksekliğini arttırabilmek için üst planlara aykırı olarak beldenin projeksiyon yani gelecekteki muhtemel nüfus sayıları ile oynandığı, dava konusu taşınmazın otopark alanı olması için gerekli şartları taşımadığı ve trafik komisyonundan gerekli yasal görüş alınmadığı, şehir planlama ilke ve esaslarına, kamu yararına aykırı biçimde karar verildiği belirlenmiştir.

Bilirkişi raporundan sonra belediye tarafından yapılan itirazlar mahkemece raporda yer alan tespitleri sakatlayıcı nitelikte görülmemiş ve bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu kabul edilerek 28.05.2019 tarihli ara kararla dava sonuna kadar işlemin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karara belediye tarafından itiraz edilmiş olup dosya inceleme için Ankara Bölge İdare mahkemesinde bulunmaktadır.

Öncelikle belirtmek isterim ki bizim hiçbir müteahhit veya müteşebbisimizin zarar görmesi gibi bir düşünce ve isteğimiz bulunmamaktadır.

Nitekim bizim mühürleme ile alakalı hiçbir başvurumuz da olmamıştır.

Hukuka aykırı imar planı hazırlamadan kaynaklı bir zarar doğacak olursa bunun müsebbibi ve tazmin sorumluluğu hukuka aykırılığı ortaya çıkaran şahsıma ait değil hukuka aykırı davranan Belediye tüzel kişiliğine ve başta Belediye Başkanı olmak üzere diğer sorumlu görevlilerine ait bulunmaktadır.

Bu konuda zarar gören veya göreceklerin Belediye karşı avukatlığını gönüllü biçimde üstleneceğimi bildirmek de isterim.

Yolsuzluklarla ve hukuksuzluklarla mücadele etmek benim Filyos halkına karşı olan boynumun borcudur.

Asıl suçlu ve sorumlu olan Belediyece adeta “Yavuz hırsız, ev sahibini bastırırmış.” misali adil yargılamayı etkilemeye matuf ve benim ve ailemin kişisel verilerini yayıcı biçimde açıklama yapılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmeye, şahsım ve ailem hedef gösterilmeye çalışılmaktadır.

Madem belediye işleminde haklıdır. Uyuşmazlığın çözüm yeri mahkemeler olduğu halde neden böyle bir açıklama yapmaktadır. Bizim haklı olduğumuz ortaya çıkan davamızdan vaz geçmemizi istemekte adeta tehdit etmektedir.

Bu durumu ve diğer tüm açıklamamızı Filyos halkının ve kamuoyunun takdirine sunuyorum."

ELMAS TV

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER