Pandemi sürecinin gündelik hayata etkileri

DÜNYA, yaklaşık 8 aydır hiç karşılaşmadığı Global bir problemle karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Çin merkezli olarak ortaya çıkan Koronavirüs vakası, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde Ekonomik, Sosyal, ve Hukuki hayatı doğrudan etkileyecek, özellikle Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tamamen durduracak bir sonuç doğurmuştur.

Bu dönem içerisinde Kamu ve Özel sektöre ait bütün işyerleri kademeli olarak kısa çalışma süreleri ile hizmet vermeye başlamıştır. Adalet Bakanlığına bağlı Kurumlar da zorunlu durumlar haricinde hizmet üretmeyi ertelemişler ve Dava dosyaları hiçbir işlem görmeden bu süreler geçirilmiştir. 15 Haziran 2020 tarihinden sonra açılan Adliyelerde yine duruşmalar usulen görülerek Adli Tatil ile birlikte bütün dosyalar 1 Eylül tarihine kadar işlem görmemiştir.

Bu süreçte İşyerlerinin açılamamasından ve Ticari hayatın tamamen durmasından dolayı İcra Takiplerinin yapılması belirli sürelerle ertelenmiştir. Aynı şekilde İşyerleri kapalı olan işletmelerde çalışan kişiler için devlet Kısa Çalışma Ödeneğinden Maddi yardımda bulunmuş ve bu süreç içerisinde işten çıkarmayı da yasaklamıştır.

Devletin Pandemi süreci içerisinde almış olduğu kararlar ve yapmış olduğu Maddi destekler gerek işyerlerini gerekse çalışanları belirli süreliğine de olsa rahatlatmıştır.

Eylül ayı itibari ile Pandeminin hayatımızın bir gerçeği olarak devam edeceğini görmüş bulunuyoruz. Bu şartlar içerisinde gerek Devlet organlarının gerekse Halkımızın bundan sonraki sosyal ve çalışma hayatının belirlenmesinde yeni parametreler belirleyip buna göre yenilik doğurucu kararlar alması ve buna göre hayatımızı idame ettirmemiz gerekmektedir.

Pandemiden kaynaklı olarak Ülkemiz ciddi ekonomik yük ile karşı karşıya kalmıştır. Bunu gidermek için diğer devletlerin yaptığı gibi Çin’e karşı ticari dava açmak, İhracat yapan firmalara yasal imtiyazlar tanımak ve işletmelere maddi destekleri devam ettirmesi elzem olacaktır.

Bunun yanında Pandemi sürecinde ekonomik olarak problem yaşayan işletmelerin karşılaştığı icra ve davalar ile ilgili, Mahkemelerce “Pandeminin Mücbir Sebep” olarak kabul edilmesi ile bir çok işletmenin iflas etmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Devlet Pandemi sürecini esnek çalışma ve sosyal hayatın devamı yönünde bir karar ile yürütmek istemiştir. Biz vatandaşlara düşen görev ise, bu süreçte Sosyal Mesafe ye uymak ve Hijyen Kurallarını yerine getirmek ile sağlığımızı korumaktır.

Bütün Halkımıza sağlıklı bir ömür diliyorum…    Vesselam.

YORUM EKLE