Sağlıkçılara anket yapıldı...

Mehmet Ali Kara bir basın açıklaması yaptı...

Sağlıkçılara anket yapıldı...

Sağlık-Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara, Zonguldakta sağlık çalışanları üzerinde yapılan anket çalışmalarını değerlendirdi. 

Mehmet Ali Kara bir basın açıklaması yaparak şunları söyledi; 

"Mehmetçiğimizin Afrin harekâtını desteklediğimizi, yüreğimizin ve dualarımızın onlarla olduğunu harekâtın başından itibaren sizlerle paylaştık, bu vesileyle bu kutlu yolculuklarında onlara bir kez daha desteklerimizi ifade etmek istiyorum. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Orada görev yapan sağlık personeli arkadaşlarımıza hassaten şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin geleceğini güvence altına almak için gece gündüz demeden çalışan, ülke menfaatleri için irade ortaya koyan herkesi bir kahraman olarak görüyor, onları minnetle selamlıyorum. Kahramanlar yetiştiren şu güzel ülkeye minnetlerimi sunuyorum.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Sağlık-Sen olarak genel anlamda içinde bulunduğumuz çağa, dünyaya ve ülkemize özelde ise kendisine karşı sorumluluk duymaya mecbur olduğumuz şehrimize, şehrin yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.

Spesifik olarak sağlık çalışanlarını bağlam olarak seçtiğimiz bu tür çalışmalarla gerçeği ve gerçeğin ara yüzlerini, sorunları ve çözüm önerilerini, çözüme katkı sağlayacak bileşenleri belirlemek temel amacımız oldu. Çünkü biz sorunlu değil, sorumlu sendikacılık ilkesini Memur-Sen'in bütün sendikalarıyla temel amaç olarak benimsedik. İşte bu noktada son olarak yaptığımız Sağlık Çalışanlarımızın şehre ve şehir bağlamında çalışma şartlarına yönelik yaptığımız anketimiz, kapsamı itibariyle Zonguldak'ta bir ilk olmasının yanında sağlık çalışanları üzerinde sosyo-ekonomik yapıyı belirleme noktasında da önemli bir işleve sahiptir.

Bilindiği üzere Zonguldak ülkemizin en önemli şehirlerinden olan ve kömür kenti olarak da bilinen şehrimizde maalesef sağlık çalışanlarımız pek çok sorunla boğuşmaktadır. Ve yine takdir edileceği üzere ülkenin sağlığından ve sağlık politikalarından sorumlu en üst merci Sağlık Bakanlığıdır. Bu sorumluluk çerçevesinde Bakanlığımız; ülkenin bölgesel sağlık gereksinimleri ve yaşam koşullarını da dikkate alarak sağlık sorunlarını tespit etmek ve bunlara uygun etkinlikleri planlamak ve insan sağlığının korunması, bozulduğunda onarılması ve sağlıklı yaşam için ne nitelikte ve nicelikte sağlık personellerine gereksinim duyulduğunu saptamakla yükümlüdür. Bakanlığımızın bir diğer önemli yükümlülüğü Sağlık üzerine kafa yoran sendikalara, STKlara; fikir üreten her türden oluşuma kulak vermektir.

Zonguldak genelinde sağlık çalışanlarımıza yönelik yaptığımız anket çalışmasında, bizlerin bildiği ancak sağlık idarecilerinin farkında olmadığı ya da olmak istemediği gerçekler bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Sonuçlara baktığımızda sağlık çalışanlarının yüzde 50,6'sı çalıştığı kurumu/hastaneyi değiştirmek istediğini belirtiyor. Yine ankette ortaya çıkan çarpıcı sonuçlardan biri de; sağlık çalışanlarının yüzde 51,9'u Zonguldak'tan ayrılmayı düşündüğünü ifade ediyor. Sadece bu sonuç bile hem Bakanlığa, hem şehir politikaları üretmekle mükellef yerel yöneticilere önemli doneler sunmaktadır. Altını çizerek bir kez daha söylemek istiyoruz:

  1. Şehrimizde görev yapan sağlık çalışanlarımızın yüzde 50,6'sı çalıştığı kurumu/hastaneyi değiştirmek istiyor.
  2. Yine ilimizde görev yapan sağlık çalışanlarının yüzde 51,9'u Zonguldak'tan ayrılmayı düşünüyor.

Yine verilere baktığımızda katılımcıların %31,9'u çalışma koşullarını bir önceki yıldan daha kötü bulduğunu, %53,2'lik bir kesim ise çalışma koşullarının bir önceki yılla aynı olduğunu belirtmiştir. Sadece %15'lik kesim mevcut durumu bir önceki yıldan daha iyi olarak nitelendirmiştir.

Katılımcılara Zonguldak'la ilgili memnuniyet durumları sorulduğunda:

Kesinlikle memnun değilim ve memnun değilim seçenekleri birlikte alındığında katılımcıların memnun olmadığı en önemli kentsel durum %62,6 ile yol ve kaldırım çalışmalarıdır. Bunu %53,4 ile sosyal aktivite alanları, park, oyun ve spor alanları çalışmaları izlemektedir. Eğitim ve sosyal kültürel etkinlikler %47,8 ile üçüncü sırada iken toplu taşıma hizmetlerinden memnun olmama oranı ise %41,1'dir.

Katılımcıların %82,7'lik kısmı kentlerinde özel okul, kültürel ve sanatsal faaliyetler gibi çocukların eğitimi için gönderilebilecek kurum sayısını yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir.

Sosyal aktivite açısından şehrin sorgulanması da önemli veriler sunmaktadır. Şehir imkanlarıyla birlikte sorulan sorulara olumsuz cevaplar verilmiş ve önemli bir bölüm sosyal aktiviteye katılamadığını katılım sağlansa da çeşitlilik noksanlığı ifade edilmiştir. Katılımcıların %53,4'ü bir önceki yıla göre sosyal aktivite düzeylerini aynı olarak tanımlarken, daha kötü diyenler %33,8 ve bir önceki yıldan daha iyi diyenlerin oranı ise %12,7'dir. 

Tabii olarak bu sonuçların ortaya çıkmasında pek çok neden vardır. Ama başlıca nedenler arasında Zonguldak'ta sağlık tesisine karşılık personel sayısının yetersizliği, çalışanların ağır iş yükü altında ezilmeleri gibi durumlar görülmektedir. Personel sayısının azlığına bağlı olarak da nöbet sayılarının fazla olması çalışanları hayatından bezdirmekte ya da en hafif ifadeyle yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır.

Anket sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yaşantısı ev, hastane, nöbet ve hastane yolu üçgenine mahkûm edildiği kolaylıkla gözlenebilmektedir. Yine anketler göstermiştir ki ekonomik sorunlar da sağlık çalışanlarımızın yaşam kalitesini düşürmektedir. Zonguldak'ın Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden olması sağlık çalışanlarımızı ekonomik olarak zorlamakta, döner sermaye sisteminin adalet terazisi bozulması, az çalışana çok, çok çalışana az ücret ödenmesi çalışanlarımızın hayata bakış açılarına olumsuzluk katmaktadır. Anketlere göre aynı oranda hizmet üretenler bile aynı ücreti alamamaktadır. Netice olarak çalışanların emekleri gasp edilmektedir. Doğal olarak bu süreçler insanımızı, insanımızın bakış açısını, yaşam şartlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

İlimizde bu adaletsizliklerin tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olduğu rakamlara yansıyan çok önemli bir göstergedir. Personel eksikliği sorununu diğer sorunların bir bileşkesidir ve yaşanan sorunların ana kaynağı olarak gördüğümüzü defalarca ifade ettik. Anket sonuçları bu gerçeğin söylemlerimizle ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Sonuçlar bir kez daha göstermiştir ki uzayan çalışma saatleri ve artan iş yükü, sağlık çalışanlarında duygusal çöküntü, sağlık sorunları, stres, tedirginlik, iş doyumunda azalma ve tükenmişlik gibi olumsuzluklar personel eksikliğinin neden olduğu şeylerdir. Bizler sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak var olan sorunları biliyoruz ve bu sorunların çözümlerini de ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Yetkililerle paylaşıyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Israrla ifade ettiğimiz gibi sağlık çalışanlarının var olan sorunlarının giderilmesi için bir an önce gerekli adımlar atılmalıdır. Yoksa yakın zamanda bu güzel şehrimizde çalıştıracak personel bulamayacağız. Bizler sağlık çalışanlarımızın Zonguldak'tan gitmek istemesi düşüncesine razı değiliz! Geride kalan sağlık çalışanlarının iş yükünün kat be kat artması demek oluyor. Bu durum da kaçışı hızlandırıyor. Zonguldak'tan çağrı yapıyoruz: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Umudun Adısınız" diye nitelendirdiği sağlık çalışanlarımızın sorunları acil ve kalıcı çözüm bekliyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın sorunlarının giderilmesi, ülke sağlığı yönünden önemlidir. Var olan sorunları kökten çözecek çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Sağlık-Sen olarak bu süreçte her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu belirtiyor, yereldeki sorunun muhatabı olan siyaset ve ilgililere diyoruz ki asıl olan çalışanların mutluluğudur. Yarın bitmeyen hastane sorununu çözseniz bile sağlık çalışanlarının yerel ve genel sorunlarını çözmezseniz Zonguldak'ta sağlıktan verim alamazsınız."

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2018, 10:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER