Meclis toplanıyor... İşte gündemdeki maddeler...

Zonguldak Belediye Meclisi bugün toplanıyor...

Meclis toplanıyor... İşte gündemdeki maddeler...

Zonguldak Belediye Meclisi'nin  ocak ayı toplantısının ilk birleşimi bugün (02.01.201) saat 14.00'de Belediye Nikah salonunda yapılacak. Yılın ilk toplantısında 16 gündem maddesi görüşülecek.

İşte o maddeler:

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 291 sayılı, 03.07.2017 Resmi Gazete tarihli ve 30113 Resmi Gazete sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen "Büyükşehir Belediyeleri ile İl Belediyeleri, ikinci fıkrada belirtilen değiştirilemeyen hükümler dışında kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere imar yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarenin imar yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar bu yönetmeliğe göre yapılır" ibaresi gereğince söz konusu hususun Belediye Meclisince değerlendirilmesi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 290 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe, İncivez Mahallesi, Mehmetçik Caddesi ve Üniversite Caddesine cepheli, meri planda Zonguldak İdare Mahkemesinin 2015/1252 kararı ile "Plansız Alan" haline gelmiş olan imar adalarına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 293 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe, İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi (son durak) ve Asma Mahallesi, Depo Sokak (eski Asma Mahallesi Muhtarlığı karşısı) mevkilerinde yapılması düşünülen iki adet trafo alanına ilişkin plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2017 tarih ve 292 sayılı, Zonguldak Elektrik Dağıtım Projesi kapsamında trafo alanı olarak belirlenmek istenildiği anlaşılan; Zonguldak Merkez İlçe, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde "İndirici Merkez" ve Karaelmas Mahallesi, 165 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde "Dağıtım Merkezi" yapılması suretiyle hazırlanan plan tadilatı teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

06-Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 152 sayılı, Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkındaki yazısı.

07-Zabıta Müdürlüğünün 12.12.2017 tarih ve 518 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0182 plakaya bağlı hattın Esat Gücesan adına tescili ve 2008 model Otokar markalı aracına da ruhsat verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

08-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 20.12.2017 tarih ve 1889 sayılı, Belediyemizin 2018 yılı Gelir Tarifesinde bulunan Resmi Dairelere uygulanacak su ve atık su bedellerinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

09-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14.12.2017 tarih ve 285 sayılı, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Çevre Mühendisi Mehmet Yıldız'ın 2018 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespit edilmesi hakkındaki yazısı.

10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14.12.2017 tarih ve 286 sayılı, Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olan Kimyager Ercan Koçal'ın 2018 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespit edilmesi hakkındaki yazısı.

11-Zabıta Müdürlüğünün 21.12.2017 tarih ve 74 sayılı, 2018 yılında Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

12-Özel Kalem Müdürlüğünün 26.12.2017 tarihli, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK'de yapılan düzenleme ile ilgili olarak Belediyemiz bünyesinde şirket kurulması hakkındaki yazı.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 471 sayılı, İlimiz Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1635 ada, 7 parselde kayıtlı 300 m2'lik kısmın Kozlu, Ontemmuz ve Karafatma dolmuş durakları olarak kullanılan alan için tahsis bedeli, şartları ve süresinin belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.12.2017 tarihli, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları depolama sahası yapımı işi için yetkinin Zonguldak Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliğine verilmesine ilişkin 07.07.2017 tarih ve 155 sayılı kararın iptaline ilişkin karar alınması hakkındaki yazısı.

15-Meclis Üyeleri Mehmet İzzet TÜRKÇELİK, Selçuk HASDEMİR, Süleyman ÖZDOĞAN ve Gökhan DEMİR tarafından verilen; Belediye sınırları dahilinde kalan yapılara ilişkin tente, sundurma, zemin terası açılır kapanır sistemler hakkında usul ve esasların uygulanmasına ilişkin yönetmelik hazırlanması talebi hakkındaki önerge.

16-Meclis Üyeleri Mehmet İzzet TÜRKÇELİK, Süleyman Özdoğan, Selçuk Hasdemir, Salih Alemdar ve Mevlüde Yalçıner tarafından verilen, Belediyemiz sınırları dahilindeki kooperatif yapılarının bulunduğu alanların parsel büyüklükleri dikkate alınarak ada bazında yada bölgesel olarak değerlendirilmesi hakkındaki önerge.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2018, 06:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER