İl Genel Meclisi 2. birleşimi yapıldı...

Gündemde yer alan maddeler oy birliği ile kabul edildi...

İl Genel Meclisi 2. birleşimi yapıldı...

İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci birleşimi Meclis Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında yapıldı.

Toplantı, açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait tutanak özetinin okunup oylanmasıyla başladı.

Gündem maddesinde yer alan, İdaremizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personellerin Kanunun 67. ve 68. maddelerine göre bir üst dereceye terfi edebilmeleri için kadrolarında derece değişikliğine ihtiyaç duyulduğundan; İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesinin (l) bendi gereğince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesi, 2018 Mali Yılı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bütçesinde, Filyos Örenyeri ile İnönü Kazı ve Restorasyon Projelerinde bulunan ödeneklerin, Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğünce kazı çalışmalarında kullanılmak üzere aktarılmasına ihtiyaç duyulduğundan; 200.000,00 TL ödeneğin, İl Kültür ve Turizm Bütçesinde Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesinde bulunan 150.000,00 TL ve İnönü Kazı ve Restorasyon Projesinde bulunan 50.000,00 TL'nin tenzil edilerek, Kdz. Ereğli İlçesi Müze Müdürlüğünün Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi ve İnönü Kazı ve Restorasyon Projesi harcama kalemlerine aktarılması hususunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde yer alan Zonguldak Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14.03.2018 tarih ve 2668 sayılı yazısıyla, yeniden görüşülmek üzere İl Genel Meclisine iade edilen, Meclisimizin 08.03.2018 tarih ve 052 sayılı Kararı daha sonra görüşülmek üzere Plan Proje İmar Bayındırlık Komisyonlarına havale edildi.

Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle oturum sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018, 08:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER