İdare Mahkemesi karar verdi; REKABET KURUMU OYAK VE ERDEMİR'İ İNCELEYECEK

Ereğli'de kurulu bulunan Öz Emek Lojistik AŞ'nin, Ereğli demir ve Çelik Fabrikaları yönetimi ile arasında yaşanan ticari anlaşmazlıklar mahkemeye taşınırken, şirket temsilcisi Batu Müftüoğlu'nun Erdemir ve OYAK hakkında Rekabet Kurumu'na verdiği şikayet dilekçesi kurul tarafından reddedilmişti.

İdare Mahkemesi karar verdi;  REKABET KURUMU OYAK VE ERDEMİR'İ İNCELEYECEK

Rekabet Kurumu'nun inceleme talebini reddetmesinin ardından bu karar gerekçesiyle İdare Mahkemesi'ne açılan dava sonuçlandığı öğrenildi.

Bölge İdare Mahkemesi, Rekabet Kurumu'nun OYAK ve Erdemir lehine vermiş olduğu kararı  yasalara aykırı bularak, Öz Emek Lojistik AŞ. temsilcisi Batu Müftüoğlu'nun talebinin yerine getirilmesini ve Rekabet Kurumu'nun OYAK ve Erdemir hakkında yapılan başvuruyu incelemesi gerektiğini hükmetti.

ÖZ EMEK AŞ'NİN TALEBİ
"Yukarıda anlattığımız nedenler ve kurumun yapacağı incelemeler sonucunda çıkacak faaliyetler  dikkate alınarak Erdemir‘in  (OYAK ŞİRKETLERİNİN ) eylemlerinin REKABET KANUNUNA aykırı olup olmadığını haksız rekabet eylemlerinin tespiti  için incelemenin yapılarak cezalandırılmasını , oluşan zararımızın tazmini ve  yasaya uygun rekabet ortamının sağlanmasını saygılarımla arz ederim."

İDARE MAHKEMESİ'NİN KARARI
"Bu durumda; davacı şirketin iddiaları hakkında, davalı idarece soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verilmesi gerekirken, belirtilen sürece uyulmaksızın kurulca doğrudan 4054 sayılı Kanun uyarınca herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 170.45 TL. yargı gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca  belirlenen 1700 TL. avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 28/04/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

Haber: Seyfi BOYRAZ

ELMAS TV

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 15:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER