Halk sosyalleşmek istiyor... 

Zonguldak İl Genel Meclisi Şubat ayı 3.birleşimi yapıldı.

Halk sosyalleşmek istiyor... 

Birleşimde genel meclis üyeleri hazır bulundu. Necdet Karaveli başkanlığında yapılan toplantıda açılış ve yoklamanın yapılmasının ardından akabinde bir önceki oturumun tutanak raporu okundu. Ardından gündem maddelerine geçildi.              

Gündemin 3.maddesi gereğince Kozlu İlçesi, Bozca Köyü'nde gençlerin halkın ve sosyal etkinlikler yapabilecekleri bir alan bulamadığından köy tüzel kişiliğine ait alan üzerinde çalışmalar yapılarak halkın kullanımına açılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Kültür Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 1-1-1-1-1 sayılı raporları görüşüldü.Komisyon raporuna göre; "Yapılan incelemelerde sonucunda Kozlu İlçesi Bozca Köyü'nde gençlerin ve halkın sosyal etkinlik yapabileceği bir alan bulunmadığından dolayı,köy tüzel kişiliğine ait 145 ada 16 parselli alan üzerinde uygun bulunan proje hazırlanmasına,gerekli çalışmaların yapılarak gençlerin ve halkın sosyal etkinliklerini yapabilecekleri bir alan haline dönüştürülmesine,yapılacak harcamaların Kozlu İlçe'sine ayrılan ödenekten karşılanmasına komisyonlarımız oybirliği ile karar vermiştir.İl genel meclisine arz ederiz".  

Birleşim,gelecek toplantının gün ve saatini belirlenmesi ile sona erdi.

ELMAS TV

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 15:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER