Fındık kabuğu...

Fındık kabuğu...

Cumhuriyeti kuranlar, gelecek için bir proje ileri sürüyor. Projenin lideri Mustafa Kemal, 1 Mart 1922 tarihli Millet Meclisi açılış konuşmasında:
"…Ekonomik hayatın işlemesindeki canlılık; ancak taşıt araçlarının, karayollarının, demiryollarının ve limanların içinde bulundukları duruma bağlıdır” diyor.

Aynı tarihlerde gazetelere verdiği demeçte:
"Memleketin bütün merkezleri yekdiğerine az zamanla şimendiferle (demiryoluyla) bağlanacaktır. Mühim maden hazineleri açılacaktır. Memleketimizin baştan nihayete kadar harap manzarasını mamureye tahvil etmekten (bayındır duruma çevirmekten) ibaret olan gayenin temel taşları her yerde gözleri tesrir edeceğini (sevinç içinde bırakacağını)” belirtiyor. 

Başvekil İsmet İnönü’de “demiryolunu bir bağımsızlık vasıtası” olarak şöyle tanımlıyor:
“Efendiler, bizim şimendifer siyasetimiz vardır. Her türlü nazariyet ve hayaletten azade olarak ameli bir surette vardır. Bunu iki cümle ile izah edeyim. Bir an evvel memlekette bir karış fazla demiryolu yapmak, ne vasıta ile kimin tarafından olursa olsun..’

Demirağlarla ördük anayurdu dört baştan, kapsamından kömüre giden demiryolu, Irmak-Filyos ve Filyos-Zonguldak demiryolu hattı da bu süreçte projelendirildi ve çetin arazi şartları bilinerek inşaat başladı.
1930 yılına gelindiğinde yol açma ve ray döşeme ekiplerinin de gayretleri ile üç yılda Filyos’tan Balıkısık istasyonuna ulaşıldı, yük tenleri ile deneme seferleri yapıldı ama çalışma şartlarının en zor olduğu sarp kayalıklı bölgeye de gelinmiş oldu, Bu noktadan sonra arazinin dik kayalıklar ve tehlikeli yarlar üzerinde olması sebebiyle işler çok zor şartlarda yürütüldü, İşçilerin çalışma şartları zorluğu ve inşaatın durma noktasına gelmesi sebebiyle dönemin başbakanı İsmet İnönü bölgeye gelerek şartları görmüş, hafızalarda yer etmiş ve işin işleyişini hızlanmasında umut olmuş sözü ile; 
“Günlük bir fındık kabuğu kadar dahi koparırsanız devam edin” diyerek Irmak-Zonguldak demiryolu hattını yurda bağlayan, tarihe yön vermiş ve kayda geçmiş söylevini dile getirdi.


Zonguldak Nostalji / Yüksel Yıldırım

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER