93 bin Zonguldaklı kayıp!

93 bin Zonguldaklı kayıp! İşte o rakamlar... işte Zonguldak gerçeği...

93 bin Zonguldaklı kayıp!

İnanış Gazetesi yazarlarından Turhan Oral son yazısında Zonguldak hakkındaki bazı rakamlara dikkat çekti. Oral yazısında kent nüfusunun gerçekte 690 bin olması gerekirken geldiği noktayı anlattı.

İŞTE  O YAZI...

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü internet sayfasında, İller Bazında Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderlerinin karşılaştırmalı tabloları yayınlanıyor.
2004-2017 yılları tablolarından 2015-2016 ve 2017 bütçelerine baktım. İsteyenler daha gerilere bakabilir. 
81 ilin istatistikleri çıkartılmış. Her yıl, ay ay kümülatif olarak verildiğinden her yılın Aralık ayını alarak karşılaştırma yaptım.
"Tahakkuk" edilen, "Tahsil" edilen vergiler ve ilin "Giderler"inin dökümü var.
Her ilden tahsil edilen vergi ile o il için yapılan harcamalar oransal olarak çıkartılmış.
2015 yılında verdiği vergiden az harcama yapılan 10 il var. 
2016'da 9, 2017'de 10 il var.
Yani Türkiye'de 71 il verdiği vergiden daha fazla yatırım alıyor.
Bu tablolardan da anlaşılacağı gibi iller bazında sıralama çok da değişmiyor.
2015'te Antalya 10 il arasında, 2017'de onun yerine Yalova var.
2017'de, verdiği vergi ve aldığı harcama oranlarına göre sıralama şöyle;
1. Kocaeli 1055
2. İstanbul 779
3. İzmir 450
4. Tekirdağ 255
5. Bursa 186
6. Zonguldak 177
7. Mersin 165
8. Hatay 163
9. Ankara 130
10. Yalova 104
Kocaeli yaptığı harcamanın 10 katından fazla vergi verirken Zonguldak yaklaşık 2 katını veriyor (1.77). 
Zonguldak için bu oran 2004 yılında yüzde 229. Daha önceki yılların bilgisi yok. 
Yani Zonguldak uzun yıllardır hep veriyor.
Oransal olarak bakıldığında tablo bu.
Ama büyüklük olarak bakıldığında sıralama 2017'de şöyle;
1.İstanbul, 2. Ankara, 3. Kocaeli, 4. İzmir, 5. Bursa, 6. Mersin, 7. Hatay, 8. Tekirdağ, 9. Zonguldak, 10. Yalova.
[*][*][*]
Bu 10 ilin nüfus istatistiklerine de TÜİK'in sayfalarından baktım. İsteyen çok gerilere bakabilir.
Son 6 yılda (2016-2017 dahil) Zonguldak dışında tüm illerin nüfusu artmış, hem de 1-2'si hariç Türkiye'nin ortalama nüfus artış hızının üstünde artmış.
Göç veren tek il ise Zonguldak. 
2016-2017 nüfus artış oranları şöyle; Yalova (binde 38.7), Tekirdağ (binde 32.9), Kocaeli (binde 28.3), Ankara (binde 18.3), İstanbul (binde 15.1), İzmir (binde 13,2) Hatay (binde 12.8), Bursa (binde 12.1), Mersin (11.3) ve Zonguldak (eksi binde 1.1). Aynı dönemde Türkiye'nin ortalama nüfus artış hızı (binde 12.4).
Evet sadece Zonguldak göç vermiş.
2009 yılında Zonguldak nüfusu 619 bin 812 iken 2017 sonu 596 bin 892 olmuş. Ve sadece 2016 yılında cüzi bir artış var (Yaklaşık 1600). Onun dışında hep göç vermişiz. Artışta muhtemelen Bülent Ecevit Üniversitesi'nin kontenjan artışından gelmiştir.
Eğer Zonguldak nüfusu 2009 yılından bugüne, Türkiye'nin ortalama nüfus artış hızı oranında artmış olsaydı Zonguldak nüfusu bugün 689 bin 800 olacaktı.
Yani bugün Zonguldak nüfusu yaklaşık 93 bin daha fazla olacaktı ve Zonguldak ülke ekonomisine çok daha fazlasını verecekti.
[*][*][*]
Evet Zonguldak hem vergisini veriyor, hem de işsizini başka illere çalışmaya gönderiyor. Türkiye'de tek… 
Hükümet bizim paramızla Zonguldak'a yatırım yapıp işsizimize burada iş vermek yerine, işsizimizi paranın peşinden başka illere göçe zorluyor.
İktidar partisi milletvekilleri ve siyasetçileri Zonguldak'ın hakkını savunamıyor.
Hal böyleyken muhalefet partisi milletvekilleri ve siyasetçileri de Hükümet üzerinde yeterince baskı kuramıyor, Zonguldak'ta bu tablonun siyasetini yapamıyor. Onun içindir ki, uzun yıllardır iktidar partisi AK Parti, Zonguldak'ta birinci parti ve 3 milletvekili çıkarıyor.
Şöyle de diyebilirsiniz; Durumu kötü olanlar göç ediyor ve muhtemelen gittikleri yerlerde muhalefete oy veriyor, durumu iyi olanlar Zonguldak'ta kalıyor ve muhtemelen iktidar partisine oy veriyor.
Muhalefet göçü anlatamıyor, ama iktidar işsizlerin göç ettiğini söylemeden Zonguldak'taki işsizlik oranının Türkiye ortalamasından iyi olduğunu anlatabiliyor.
[*][*][*]
Zonguldak'ta nüfusun arttığı en son yıl olarak 2008 yılı görülüyor. Çünkü 2008 sonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 3 bin işçi alınacağı açıklanmış ve yaklaşık 36 bin işsiz başvurmuştu. TTK'ya işçi alımında ikamet şartı olduğundan, şehir dışından çok sayıda işsiz Zonguldaklı geri gelmişti. 
2009 yılının başında onlardan 3 bin kişi TTK'da işe başladı. Diğerleri tekrar göç etti.
O günden bugüne TTK'ya toplu işçi alımı olmadı ve emekliliklerle birlikte TTK küçülürken Zonguldak da göç verdi.
Kamu ve özelde maden işletmeciliği küçüldükçe Zonguldak küçülüyor, diğer sektörlerde yeterince istihdam yaratılamıyor.
TTK'nın zarar ettiğini söyleyenler için 2017 Zonguldak rakamlarını veriyorum. Vergi 3.204.836 bin TL, Harcama 1.810.596 bin TL. Fark 1.394.240 bin TL. 
TTK'nın, neredeyse üretimin durdurulduğu bu en kötü zamanında zararı 1 milyar TL.Yani her şart altında Zonguldak'ın fazlası var. Beceriksizliklerini saklamak için TTK'nın zararından söz edenler, gerilere doğru rakamlara baktıklarında çok daha fazla utanacaktır. 
Son olarak; TTK üretemiyor, ürettirilmiyor ve küçülüyor, Zonguldak'ta küçülüyor.
Türkiye üretmiyor, ithalat artıyor, cari açık artıyor, dış borç artıyor.
Ve Türkiye'ye dış baskılar da artıyor, sınırlarımız hareketleniyor.
Tesadüf mü?
Zonguldak'a sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2018, 13:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER