TKK'ya işçi alınacak mı?

TKK'ya işçi alınacak mı?

TKK'ya işçi alınacak mı?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın

2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Fatih Dönmez’e yerli

enerji kaynakları konusunda sorular yöneltti.

Ünal Demirtaş, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun üretimindeki düşmeye ve işçi

açıklarına dikkati çekti. CHP’li Demirtaş, Bakan Dönmez’e, “Türkiye Taşkömürü Kurumunun 5

bin 159 yer altı üretim işçisi açığı olduğunu hatırlattı “İşçi açığını gidermek için ne zaman alım

yapacaksınız?” diye sordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Ünal Demirtaş’ın verdiği sayının

doğru olduğunu vurguladı. Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumuna elaman alınmasının

zorunlu olduğunu ifade etti.

Bakan Dönmez, CHP’li vekile “Verdiğiniz rakamlar doğru. Biz de memnun değiliz yani

üretimin artırılması lazım, eleman alınması lazım” dedi.

FATİH DÖNMEZ’E ÇAĞRI: İŞÇİ AÇIĞINI GİDERİN!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih

Dönmez’in verdiği yanıtı değerlendi.

“Sayın Bakan, verdiği yanıtta haklılığımızı kabul etti. Taş kömürü üretiminde düşüş

var, işçi açıkları kapatılmıyor. Bu kadar stratejik bir kurumun bu durumda olmasını kabul

etmiyoruz. Zonguldak’taki muhalefet partililerin, sendika ve maden mühendisleri odasının

bütün çağrılarına rağmen Kurumun üretim işçisi açıkları kasten giderilmemektedir. Üstelik,

işçi açıklarının bu boyuta ulaşması iş güvenliğini de tehdit etmekte ve büyük iş kazalarına

davetiye çıkarmaktadır. Bu sebeplerle Kurumun yıllık en az 6 milyon ton taş kömürü üretecek

şekilde yeniden yapılandırılması ve acil olarak bu 5 binin üzerindeki üretim işçisi açıklarının

giderilmesi gerekir. Bir kez daha Enerji Bakanına çağrıda bulunuyorum: TTK’nın işçi açığı

giderilsin, üretim kapasite arttırılsın” ifadelerini kullandı.

ÜNAL DEMİRTAŞ SORDU, BAKAN AÇIKLIK GETİRDİ….

Doğalgazın Lojistik Merkezi Zonguldak Olacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki

görüşmeleri sırasında, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Enerji Bakanı Fatih

Dönmez’e, Karadeniz’de çıkarılacağı söylenen doğalgazın yerini sordu.

Bakan Dönmez; doğalgazın lojistik merkezinin Zonguldak olacağını belirtti ve “Şu anda en

kısa hat Filyos gözüküyor, bizim lojistik merkezimiz de orası” dedi.

Enerjideki dışa bağımlılığın çok yüksek oranlara çıkmasında yerli kaynakların yeteri kadar

kullanılmamasının önemli bir etken olduğunu da söyleyen CHP’li Demirtaş; “Şu anda enerji

girdilerinin %80’i dışa bağımlı” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş konuşmasında şunları ifade etti:

“YERLİ KAYNAKLAR KULLANILMALI…”

Enerji konusunda ülkemiz açısından ortaya çıkan sorunların başında, uygulanan

yanlış politikalar sonucunda giderek artan dışa bağımlılık gelmektedir. Şu an enerji

girdilerinin yüzde 80’i oranında dışa bağımlıyız.

Ülkemiz 1970 yılında toplam enerji talebinin yüzde 77’sini kendi kaynaklarından

karşılarken 80’li yılların sonunda bu oran yüzde 50’ye düşmüş, 2017 yılında ise ihtiyacının

ancak yüzde 20’sini kendi kaynaklarıyla karşılayabilecek bir duruma düşürülmüştür. Bu

durum ülkemiz ekonomisini ve dış ticaret açığını da son derece olumsuz olarak

etkilemektedir. Bu sebeple, enerji planlaması ve üretiminde yeni bir politikaya ve anlayışa

ihtiyaç vardır. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın en önemli araçlarından biri yerli

kaynakların kullanımının artırılmasıdır.

“TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİMİNDE DRAMATİK DÜŞÜŞ YAŞANIYOR”

Önemli yerli kaynaklardan biri olan taş kömürünün ve Türkiye Taşkömürü

Kurumu’nun stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yapan Ünal Demirtaş, taş kömürü

üretiminde dramatik bir düşüş yaşandığını söyledi.

CHP’li Vekil; “Kömür üretimi de yerli kaynaklar arasında özel bir öneme sahiptir. Şu

anda Türkiye'nin ortalama taş kömürü tüketimi yıllık 36-37 milyon ton civarındadır. Bu

tüketimin yıllık 6-7 milyon tonunu ağır sanayi ve demir çelik sektöründe kullanılan,

koklaşabilme özelliğine sahip taş kömürü tüketimi oluşturmaktadır, geriye kalan yaklaşık 30

milyon tonluk tüketim de termik santrallerde ve evlerde yakacak olarak kullanılmaktadır”

dedi.

ZONGULDAK’IN GEÇİMİ TAŞ KÖMÜRÜ ÜZERİNE KURULU!

Taş kömürü üretimi hem ülkemiz için hem de Zonguldak için son derece önemlidir.

Çünkü 170 yıldır Zonguldak’ın psikolojisi, geçimi, ekonomisi, her şeyi taş kömürü üzerine

kuruludur. Bu anlamda da Türkiye Taşkömürü Kurumu son derece önemli ve stratejik bir

kurumdur. Ancak uygulanan yanlış politikalarla Türkiye Taşkömürü Kurumu üretimi ve işçi

sayısı günden güne azalmıştır. İşçi sayısı ile üretim arasında doğrudan bir orantı vardır yani

işçi sayısı azaldıkça üretim de azalmıştır.

2002 yılında 2,7 milyon ton satılabilir taş kömürü üreten Kurumun, 2018 yılında

üretimi 686 bine gerilemiş, 2019 yılında 734.316’ya gerilemiş, 2020 yılında ise bugüne kadar

556.185 tona kadar ancak satılabilir taş kömürü üretimi yapabilmiştir. Yani Türkiye'nin ağır

sanayisinin yıllık 6-7 milyon ton koklaşabilme özelliğine sahip taş kömürüne ihtiyacı olduğu

da düşünülürse bunun şu anda on ikide 1’ini ancak üretebilmekteyiz. Kabul edilebilir bir

durum değildir bu.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 11:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER