Kurumsal duyuru...

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine il müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak. Yardımlardan şube müdürlüğü bulunmayan illerdeki dernekler de faydalanabilecek...

Kurumsal duyuru...

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine il müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak. Yardımlardan şube müdürlüğü bulunmayan illerdeki dernekler de faydalanabilecek.

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 107 nci madde hükümleri dairesinde basın derneklerine yapılacak yardımlardan faydalanmak için basın dernekleri tarafından örneği EK-1'de verilen dilekçe ile 31 Mart 2018 tarihine kadar Şube Müdürlüklerimize başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinin ekinde yer alması zorunlu olan belgeler ve bu belgelere ilişkin açıklamalar şu şekilde;

  1. Üye Listesi; yardım talep eden gazeteci derneğinin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içermelidir.
  2. Üye Listesi; üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerdeki İl Dernekler Müdürlüğü veya İlgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olmalıdır.
  3. İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğüne onaylatılan Üye Listesi; listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğüne onaylatılmış olmalıdır.
  4. Derneğin; İmza sirküleri fotokopisi veya derneği temsile yetkili yöneticilerinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararının fotokopisi verilmelidir.
  5. Dernek adına açılmış banka hesabına ilişkin IBAN bilgileri verilmelidir.

Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri Ek-2'de verilen liste mucibi bulundukları iller ile Kurum şubemiz bulunmayan diğer illerdeki (bütün ilçeler dahil) gazeteci derneklerinin yardım başvurularını kabul edecektir. Dolayısıyla Kurumumuz şubesi bulunmayan illerdeki gazeteci derneklerinin bu listede belirtilen Şubelerimiz ile irtibata geçmesi öngörülmüştür.

Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzumu görülen hallerde gazeteci derneklerinden bilgi ve belge talep edebilecektir.

 

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2018, 09:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER