ERDEMİR GÜMRÜK VERGİSİ'NDEN MUAF MI?

2006 yılında özelleştirilerek OYAK bünyesine geçen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın, Gümrük Vergisi'nden muaf olduğu ileri sürüldü.

ERDEMİR GÜMRÜK VERGİSİ'NDEN MUAF MI?

Bilindiği gibi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Tarih : 1 Mart 1960 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7462 sayılı kanunla kurulmuştu. ERDEMİR'in kuruluş kanunu olarak da bilinen 7462 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde belirtildiği gibi ERDEMİR bir çok resmi vergi ve harçtan muaf tutuldu. ERDEMİR'in muaf tutulduğu vergilerden bir tanesi de ithalattan kaynaklanan gümrük vergisi.

Yassı çelik üretimi için milyonlarca ton kömür ve cevher ithal eden ERDEMİR'in, özelleştirme sonrası Kamu İktisadi Teşekkülü olma özelliğinin ortadan kalkmasının ardından, kuruluş kanununda belirtilen vergi muafiyetinin devam edip etmediği bilinmezken, 7462 Sayılı Kanun'un 7'inci maddesinde, ERDEMİR'in muaf tutulduğu vergi ve harçların, ' Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin sermayesinin yarıdan fazlasının Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait bulunduğu süre içinde uygulanır' ibaresi yer alıyor.

7462 Sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanunu'nun 8'inci maddesinin b bendinde yer alan ve gümrük vergisi muafiyetinin altının çizildiği bölüm şu şekilde; "Şirketin kuracağı ve maden cevheri izabesinden başlıyarak ham demir ve mayi maden gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir ve çelik mamulleri imal edecek olan entegre demir ve çelik tesisinin kuruluş ve tersi projelerinin tahakkuk ettirilmesi için ithal olunacak makina, teçhizat, malzeme ve bunların aksam ve teferruatı, projelerine uygunluğu ve ihtiyaca yeter derecede bulunduğu Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Sanayi Vekaletlerince müştereken kabul ve tasdik edilmek şartiyle her türlü ithal vergi ve resimleri (Damga Resmi dahil) ile belediye hissesinden muaftır."

Haber: Seyfi BOYRAZ

 

ELMAS TV

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 18:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER