Demirsu, 100 günlük eylem planını açıkladı

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, 100 günlük eylem planı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Demirsu, 100 günlük eylem planını açıkladı

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, 100 günlük eylem planı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Demirsu yaptığı açıklamada;

Kurumumuz faaliyetleri ile ilgili tüm program ve projelerimiz hakkında en kısa yoldan hızlı şekilde vatandaşlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bir basın toplantısında daha birlikteyiz.
Bu günkü basında toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Kurumumuza ve İl Müdürlüğümüze tevdii edilen ve 10.Kasım.2018 tarihi itibariyle gerçekleşmesi gereken faaliyetler ve yapılan çalışmalar hakkında siz değerli basın mensuplarını bilgilendireceğiz. İl Müdürlükleri olarak bu süreçte eylemlerin gerçekleşebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce İllerin işgücü piyasası potansiyeline göre her İl için belirli başlıklarda hedefler belirlenmiş olup hem hizmetin içeriğinden hem de yapılan çalışmalardan bahsetmek istiyorum.

MEGİP (Mesleki Eğitim Geliştirme ve İşbirliği Protokolü)

Bu uygulama ile İşgücü piyasası araştırmaları sonuçlarına dayalı olarak Türkiye Geneli, il düzeyi ve sektör bazında raporlara dayanılarak aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlar ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır.
Bu sayede işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü yetiştirilerek istihdamın geliştirilecektir.
Mayıs 2018 ayında uygulamaya konulan protokol çerçevesinde; özel sektör işverenleri ile sigortalı sayısının yarısı kadar işgücü yetiştirmeye yönelik yüzde 50 istihdam garantili kurslar açabileceğiz.

Mesleki eğitim, pratik ve teorik kısımlardan oluşmakta olup, kurs sonraki işbaşı eğitim programı ile de eğitimin pratik ağırlıklı pekiştirilmesi sağlanarak yaklaşık 1 yıl süreyle işgücü maliyetlerinin Kurum tarafından karşılanması öngörülmüştür.
MEGİP ile ilgili İl Müdürlüğümüzce gerek işyerlerini birebir ziyaret ederek, gerekse işveren toplantıları düzenleyerek bilgilendirme yapıyoruz. Geri bildirim olarak talepleri almaya başladık, Ekim ayı içerisinde ilk kurslarımızı başlatacağız.


İşbaşı Eğitim Programı:
Bu programın temel maksadı; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere, mesleki deneyim ve tecrübe kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması yoluyla işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasıdır.

Programın bir diğer amacı ise, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır.

İlk uygulaması 2014 olan, 2016 dan itibaren ağırlık verilen İşbaşı eğitim programları ile iş tecrübesi edinen iş arayanların istihdam edilebilirliklerini artırarak istihdamın geliştirilmesine önemli bir katkı sağlıyoruz, aynı zamanda program süresince işverenlere işgücü yetiştirme maliyetlerinde Kurumumuz tarafından tam destek sağlıyoruz. İl Müdürlüğümüze eylem planı çerçevesinde 216 kişilik hedef verilmiş olup çalışmalarımız devam ediyor.


Dijital Dönüşüme Yönelik Nitelikli İşgücü İçin Geleceğin Mesleklerinde (Siber Güvenlik, Kodlama, Bulut Teknolojisi Vb.) Gençlere Yönelik Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları Düzenlenmesi:
Kurumumuz tarafından dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenecektir. Bu konu ile ilgili genelgemiz 03.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Eyleme ilişkin olarak geleceğin mesleklerine yönelik belirlenecek mesleklerde 18-29 yaş arası gençlere 9 ay süre ile işbaşı eğitim programları düzenleyecek ve programlara katılan gençlere günlük 75 TL cep harçlığını İŞKUR ödeyeceğiz.

Bu uygulamadan en az iki sigortalı çalışanı olan Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren işyerleri, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Merkezleri, Tasarım Merkezleri ve Bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren en az 20 sigortalı çalışanı olan işyerleri i yararlandıracağız.


Üniversite Mezunu Gençlerin İşgücü Piyasası İle Tanıştırılması İçin 5 Bin Gencin "İşe İlk Adım Projesinden" Yararlandırılması:
Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasında kalıcı istihdamının sağlanması ve nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip elemanları istihdam edebilmelerini temin etmek maksadıyla "İşe İlk Adım Projesi" 100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilecektir.

Proje sayesinde, yüksekokul veya fakültelerden son iki yılda mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin mezun oldukları alanlarda 6 aylık işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. Sektör kısıtlaması olmadan 6 aylık program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi 6 ay boyunca istihdam etmesi gerekecektir.
İşbaşı eğitim programı sonrasında katılımcıların işveren tarafından istihdamı sağlanacaktır.


"Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" Programı Kapsamında Eğitim Programlarından Yararlanacak Kişi Sayısının
Artırılması:
Geleneksel meslekler, gelişen teknoloji ve üretim süreçleri dışında kalan
çoğunlukla el emeğinin yoğun şekilde kullanılarak üretim yapılan, üretildiği yörenin kültür mirasları arasında yer alan ve günümüzde yeteri kadar usta
bulunamadığı için gelecek kuşaklara aktarılmasında sorun yaşanan mesleklerdir.
Kurumumuz tarafından özel politika ve uygulama gerektiren kültürel miras niteliğindeki geleneksel meslekler ve bu meslekleri icra eden zanaatkârlar aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitimleri yolu ile desteklenerek mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ustaların aradığı işgücünün temin edilmesine katkı sunulmaktadır. Söz konusu başlıkta İl Müdürlüğümüze 15 kişilik kurs hedef belirlenmiş olup çalışmalarımız devam etmektedir.

Kadın istihdamını artırmak için 400 TL bakıcı desteği uygulaması:
İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kadınların işgücüne katılımını artırmak ve sanayi ve imalat sektörlerinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla sanayi ve imalat sektörlerinde aktif işgücü programları aracılığıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara yönelik çocuk bakım desteği uygulamasına başladık.

Buna göre sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlardan 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dâhil) çocuğu olup çocukları kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılara 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren yalnızca bir çocuk için kurs süresi boyunca aylık en fazla 400 TL olmak üzere bakım desteği veriyoruz.

Engellilerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak için mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlanan engelli sayısını artırmak:

Mesleki eğitim kursları ile herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayanların, niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak, işbaşı eğitim programı ile de Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Özel politika gerektiren gruplar içerisinde yer alan engellilerin de aktif işgücü programlarından (mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları) daha fazla yararlanması sağlanarak istihdam edilebilirlikleri arttırılması ve böylelikle işgücü piyasasına girişlerinin daha da kolaylaştırılması sağlanacaktır.


Aktif işgücü piyasası programlarından yararlanan gençlerin sayısını artırmak:

Gençlerin ülkemize yapacağı katkıyı artırmak ve genç işsizliğinin azaltılması amacıyla işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları gibi işgücünün niteliği artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.
Aynı zamanda kendi işini kurmak isteyenlere yönelik girişimcilik eğitimleri de verilmektedir. İl Müdürlüğümüze bu kapsamda 1.032 kişilik hedef belirlenmiş olup çalışmalarımız devam etmektedir.


Kadın İstihdamının "İş'te Anne Projesi" ile Desteklenmesi:

Özellikle işgücü piyasasına girişte ve istihdamda kalma konusunda diğer gruplara göre daha dezavantajlı konumda bulunan kadınların desteklenmesi istihdamın attırılması ve işsizliğin önlenmesi için büyük bir öneme sahiptir.
100 günlük eylem planı kapsamında "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" projesi ile hedef kitle içerisinde yer alan kadınlar Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecektir. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenecektir.
İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten; kadın sığınma veya konukevlerinde kalan kadın kursiyer/katılımcılar öncelikli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek gruplar içerisinde yer alan kadınların yararlanması sağlanacaktır.
Proje kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde "İş'te Anne Birimleri" kurulacaktır. Bu birimlerle, kadınlara işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliklerini artırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Kurs ve programlara katılan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı verilecektir. Ayrıca şartları taşıyan annelere aylık 400 TL'lik bakım desteği sağlanacaktır. Sonrasında bu kişilerin istihdamı için bireysel eylem planları oluşturulacaktır.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 11:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER