Çalışan Engellilere lojman müjdesi

Kamuda engellilere lojman önceliği müjdesi

Çalışan Engellilere lojman müjdesi

Türkiye Sakatlar derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, kamuda çalışan engellilere lojman tahsisi önceliği getirildiği müjdesini verdi. 
Engellilere böyle bir öncelik verilmesi nedeniyle yetkililere teşekkür ettiklerini belirten Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, şunları söyledi. 

"11 Temmuz 2020 Tarihli ve 31182 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2754) ayrıntıları belli oldu. Buna göre; engelli personel ile engelli aile ferdi bulunanlara ek 40 puan, gazi ve şehit yakınlarından eş, çocuk, anne, baba ve kardeşin her biri için ek +40 puan getirildi.

MADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli "Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli" başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.
"k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan, 
l) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,"
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli "Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi" başlıklı (5) Sayılı Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ELMAS TV

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER