BEÜ'de 6 Lisans Programı Akredite edildi...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi’nin 6 Lisans Programı Akredite Edildi!

BEÜ'de 6 Lisans Programı Akredite edildi...

Üniversitemiz Ereğli Eğitim Fakültesinin öz değerlendirme raporları sonucunda başarılı bulunan 6 lisans programı, 2018-2019 Değerlendirme döneminde, Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD), Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) tarafından akredite edildi. Fakültemiz, günümüze kadar 6 lisans programı ile aynı anda akredite olan ilk ve tek Eğitim Fakültesi oldu.

Ülkemizde Eğitim Fakültelerinin akreditasyonu, Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılmaktadır. 14 Haziran 2012 tarihinde kurulan EPDAD; ilk iki yıllık faaliyet döneminde Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) ile birlikte düzenlediği çalıştaylar vasıtasıyla eğitim fakültelerinin akreditasyon konusunda bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeye çalışmıştır. YÖK Genel Kurulu 15 Ekim 2014 tarihli toplantısında EPDAD’a Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verme kararı almıştır. Kasım 2014 itibariyle Dernek kendi alanında bu yetkiye sahip kuruluşlardan biri olmuştur. (MÜDEK, FEDEK, TPD, VEDEK, TEPDAD, MİAK, HEPDAK)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi kurumsal kalitenin yanı sıra, bölüm ve programlarında kalite süreçlerine de büyük önem vermektedir. Ereğli Eğitim Fakültesinin 22.02.2018 tarihinde EPDAD’a yaptığı başvuru ile başlayan süreç, öz değerlendirme raporları sonucunda başarılı bulunan 6 lisans programının, 17-20 Şubat 2019 tarihleri arasında EPDAD değerlendirme ekibi tarafından yapılan saha ziyaretleri sonucunda 6 lisans programının aynı anda akredite edilmesi ile taçlanarak sonuçlanmıştır.

Yapılan görüşme ve incelemelerde; “İlköğretim Matematik Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı, Türkçe Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı, Sınıf Öğretmenliği Normal Öğretim Lisans Programı, Okul Öncesi Normal Öğretim Lisans Programı” ile ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülte-okul işbirliği, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvencesi olmak üzere 7 alanda başlangıç, süreç ve ürünü kapsayan 40 standart ve 169 göstergeye dayalı kanıtları derinlemesine incelenerek ve uygulama okulları başta olmak üzere öğrenciye sunulan tüm tesisler ile sınıf yönetimleri ve ders işleme teknikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca Rektör, Dekan, bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları, anabilim dalı öğretim elemanları, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, İl Milli Eğitim Koordinatörü, okul müdürleri, uygulama öğretmenleri, uygulama öğretim elemanları ve fakülte-okul koordinatörü ile görüşmeler yapılmıştır. Değerlendirme süreci sonunda, 28.03.2019 tarihinden itibaren bir sonraki genel değerlendirme tarihi olan 28.03.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle akredite edilmesine, 2. yıl yapılacak ziyaretle ara değerlendirme sonucuna göre bu sürenin 1 yıl daha uzatılabilmesine karar verilmiştir. Bu karar sonucu, Ereğli Eğitim Fakültesi, EPDAD tarafından günümüze kadar akredite edilen 12 eğitim fakültesi arasında aynı anda 6 program ile akredite olan ilk ve tek eğitim fakültesi olmuştur.

Konu ile ilgili bilgi veren Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner YAVUZ, “YÖK’ün verilerine göre Türkiye’de günümüz itibariyle toplam 95 eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve 44’ü aktif olmak üzere 50 tane de Eğitim Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Yükseköğretimdeki mevcut örgün lisans öğrencisinin %9’u yani 221.530 öğrenci, eğitim fakültelerinde öğrenim görmektedir. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanındaki yüksek lisans öğrencisi 39.556 iken doktora öğrencisi sayısı ise 6.907’dir. Yükseköğretimdeki lisansüstü öğrencilerinin %8’i, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanından öğrenim görmektedir. Bu verilere göre, yükseköğretimde öğrenci sayısı bakımından önemli payı bulunan Eğitim Fakülteleri içinden günümüze kadar, sadece 12 eğitim fakültenin bazı lisans programları akredite edilmiş olup, bu 12 fakülte içinde olan Fakültemizin 6 lisans programı tescillenmiş oldu.” dedi. Misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun kalite politikası olan, temel yetkinliklere dayalı, Avrupa Yükseköğretim alanı yaratmayı hedefleyen Bologna sürecinin benimsendiği, TYYÇ ve ulusal çerçeve eğitim programını kapsayan, eğitim müfredatı güncelleme sistemi ile kurumsal iç ve dış değerlendirme sistemlerine sahip olan fakültemizin 6 lisans programının EPDAD’ın belirlediği temel standartları karşılayan bir eğitim programı olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Soner Yavuz, “Eğitim, her şeyden önce erdemli insan yetiştirme sürecidir. Fakültemizde daha etkili öğrenme-öğretme süreçleri geliştirebilmek, daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirebilmek ve daha çok toplumsal fayda yaratmaya dayalı projeler ile araştırmalar üretmek temel amacımızdır. Bundan sonra, edinilen akreditasyon ile tescillenen eğitimin temel standartlarını korumak ve geliştirmek için hepimize daha çok görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu bilinçle hareket ederek, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve kalite geliştirme süreçlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Fakültenin eğitim programının akreditasyon sürecinin başarı ile tamamlanmasında emeği geçen ve göreve başladığı günden itibaren bizlerden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI başta olmak üzere, tüm üniversite yönetimine, fakültenin akreditasyon sürecine vermiş olduğu katkılardan dolayı EPDAD ve EFAK başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, fakültemizin yöneticilerine, akademik ve idari personeline, öğrencilerimize ve mezunlarımıza, bu yorucu süreçte emeği geçen diğer tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca, maddi ve manevi olarak bizleri destekleyen dış paydaşlarımızdan başta Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olmak üzere, Kdz. Ereğli Belediyesine, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasına, ERDEMİR Yönetimine, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım.” dedi

Rektör Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI ise yaptığı açıklamada “ZBEÜ kalite odaklı eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet alanında faaliyet gösteren bir üniversitedir. Eğitim programlarının uluslararası belirlenmiş temel standartları karşılamış olması, bunun dış değerlendirme süreçlerine açık olması ve bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenmesi önemli süreçlerdir. Daha önce akredite edilmiş programlarımızdan sonra, öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültemizin programlarının da akredite edilmesi bizler için oldukça önemlidir. Bundan sonra 2019 yılı YÖK kılavuzlarında “ZBEÜ Eğitim Fakültesinin 6 lisans programı için akredite bir programdır” açıklaması yer alacaktır. Bu zorlu süreçte emeği geçen önceki ve hali hazırdaki tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum” diyerek kendilerine teşekkür etti.

Akredite edilen Eğitim Fakülteleri lisans programlarının listesine ve EPDAD hakkında daha ayrıntılı bilgilere https://epdad.org/akredite-edilen-programlar/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

EPDAD Tarafından Akreditasyon Verilen Lisans Programları

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Türkçe Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Sosyal Bilgileri Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Sınıf Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Okul Öncesi Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2022

İngilizce Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2022

BARTIN ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Türkçe Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2022

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Okul Öncesi Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2022

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2022

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Türkçe Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2022

İngilizce Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2022

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2022

Sınıf Öğretmenliği

2017-2018

28.06.2018 – 28.06.2020

Okul Öncesi Öğretmenliği

2017-2018

28.06.2018 – 28.06.2020

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Okul Öncesi Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2020

İngilizce Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2020

TED ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Okul Öncesi Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Sınıf Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ,

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

İngilizce Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

2018-2019

28.03.2019 – 28.03.2021

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu

Geçerlilik Süresi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2017-2018

28.06.2018 – 28.06.2020

EGE ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme,

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu,

Geçerlilik Süresi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2017-2018

28.06.2018 – 28.06.2020

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Değerlendirme,

Dönemi

EPDAD Akreditasyonu,

Geçerlilik Süresi

Türkçe Öğretmenliği

2017-2018

04.05.2018 – 04.05.2020

Fen Bilgisi Öğretmenliği

2017-2018

04.05.2018 – 04.05.2020

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2017-2018

04.05.2018 – 04.05.2020

ELMAS TV

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 15:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER