Başkan 16.5 milyon istedi!

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir 16.5 milyonluk harcama için yetki istedi.

Başkan 16.5 milyon istedi!

Kendi öz kaynaklarını doğru kullanamadığı için kendi partisi CHP'nin meclis üyeleri, il, ilçe yönetimleri ve partililer başta olmak üzere Ak Parti, MHP ve kamuoyundan tepki alan Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir 16.5 milyonluk harcama için yetki istedi.
Zonguldak Belediyesi'nin 1 Şubat'taki meclis toplantısında gündeme alınacak maddeyle ilgili görüş ayrılığı yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Akdemir'in sıcak asfalt, parke ve sanat yapıları yapımı işleri gerekçesiyle istediği kredi ile seçim öncesi daha çok göze hitap edecek çalışmalar yapmayı planladığı ileri sürüldü.

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00'DE YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02-Özel Kalem Müdürlüğünün 26.12.2017 tarihli, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK'de yapılan düzenleme ile ilgili olarak Belediyemiz bünyesinde şirket kurulması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile Türlü İşler Komisyonu Raporları.

03-Meclis Üyeleri Mehmet İzzet Türkçelik, Selçuk Hasdemir, Süleyman Özdoğan ve Gökhan Demir tarafından verilen; Belediye sınırları dahilinde kalan yapılara ilişkin tente, sundurma, zemin terası açılır kapanır sistemler hakkında usul ve esasların uygulanmasına ilişkin yönetmelik hazırlanması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

04-Meclis Üyeleri Mehmet İzzet Türkçelik, Süleyman Özdoğan, Selçuk Hasdemir, Salih Alemdar ve Mevlüde Yalçıner tarafından verilen, Belediyemiz sınırları dahilindeki kooperatif yapılarının bulunduğu alanların parsel büyüklükleri dikkate alınarak ada bazında yada bölgesel olarak değerlendirilmesi hakkındaki önerge ile ilgili İmar Komisyonu Raporu.

05-İtfaiye Müdürlüğünün 09.01.2018 tarih ve 8 sayılı, Belediyemizde görev yapmakta olan Memur İtfaiye Personellerin 2018 yılı içerisinde fazla çalışma ücretlerinin tespiti hakkındaki yazısı.

06-Zabıta Müdürlüğünün 15.01.2017 tarih ve 15 sayılı, Belediyemizde görev yapmakta olan Memur Zabıta Personellerin 2018 yılı içerisinde fazla çalışma ücretlerinin tespiti hakkındaki yazısı.

07-Fen İşleri Müdürlüğünün 16.01.2018 tarih ve 41 sayılı, 2018 yılında şehrimizin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt, parke ve sanat yapıları yapımı işleri için toplam 16.500.000,00.-TL (KDV dahil) kredinin İller Bankasından alınabilmesi ve bu kredi ile ilgili olarak her türlü yazışma sözleşme yapılması, imzalanması gibi işlemler için de Belediye Başkanı Muharrem AKDEMİR'e yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

08-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.01.2018 tarih ve 46 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan ve dairesince tespiti yapılan işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Kiralama İhalesine çıkarılması ve bununla ilgili olarak da Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına da yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

09-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2018 tarih ve 55 sayılı, Belediyemiz ile kiracıları arasında uygulanmakta olan Kira Özel Şartnamesinde değişiklik yapılması hakkındaki yazısı.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2018 tarih ve 56 sayılı, Belediyemiz Terminalinde faaliyet gösteren kiracılarımızın, tali firmalar ile belirlenen şartlarda anlaşma yapabilmeleri için bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

11-Fen İşleri Müdürlüğünün 10.01.2018 tarih ve 27 sayılı, Belediyemiz ve mücavir alanlar içerisinde kalan imarsız alanlarda doğalgaz hattı döşenebilmesi, daha sonra imar planlarına göre deplase edilmesi sonrası maliyetlerin karşılanması ve EPDK'ya taahhütte bulunulması hakkındaki yazısı.

12-Fen İşleri Müdürlüğünün 09.01.2018 tarih ve 28 sayılı, Rüzgarlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bulunduğu alan ile Asma Taksi Durağının olduğu yerde yolcu indirip bindirebilmek için durak talebi ve bununla ilgili olarak durak kabinlerinin konulması hakkındaki yazısı.

13-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.01.2018 tarih ve 12 sayılı, Zonguldak Kent Konseyinin aldığı kararla Gazipaşa Caddesindeki yaya trafiğini kontrol altına alabilmek için Gazipaşa Caddesinde korkuluk düzenlemesi talebi hakkındaki yazısı.

14-Zabıta Müdürlüğünün 19.01.2018 tarih ve 17 sayılı, 88 Evler dolmuş hattında 67 M 0016 plakaya bağlı hattın Aşkar Arslan adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

15-Zabıta Müdürlüğünün 19.01.2018 tarih ve 18 sayılı, Site dolmuş hattında 67 M 0270 plakaya bağlı hattın Zafer Erdoğan adına tescili talebi hakkındaki yazısı.

16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2018 tarih ve 29 sayılı, Zonguldak Elektrik Dağıtım Projesi kapsamında; Karaelmas Mahallesi 165 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz üzerinde "Trafo Alanı" olarak ayrılmak istenildiği anlaşılan "Dağıtım Merkezi"ne ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ait eksiklerin tamamlanması sonrasında sunulan plan teklifi hakkındaki yazısı.

17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2018 tarih ve 30 sayılı, Zonguldak Merkez İlçe sınırları dahilinde yapılması düşünülen altı (6) adet "Trafo Alanı" plan değişikliğine ilişkin sunulan plan tadilatı teklifi hakkındaki yazısı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2018, 07:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER