4. birleşimi yapıldı...

İl Genel Meclisi şubat ayı 4. birleşimi Meclis başkanı Necdet Karaveli başkanlığında toplandı.

4. birleşimi yapıldı...

Toplantı, açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait tutanak özetinin okunup oylanması ile başladı.

Gündem maddesinde yer alan Gökgöl Mağarası ve önündeki alan orman arazisi olduğundan dolayı şantiye tesisinin kurulabilmesi amacıyla izin, irtifak vb. iş işlemlerinin 2018 yılı yatırım programına alınması ile ilgili konunun İl Genel Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve 1772542 sayılı yazılı talepleri üzerine; 25 Şubat 2017 tarih ve 29990 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan " 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dersaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı tespit ekibi tarafından tespit edilen İl Genel Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 107 sayılı kararı ile Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen mülkiyeti İdarimize ait, İlimiz Çaycuma İlçesi Ahatlı Köyü Kutlupınar Mevkiinde 110 ada, 173 nolu parseldeki 5865,59 m²'lik taşınmazın eğitim öğretim amacıyla kullanılmak üzere on (10) yıl süreyle kiralanması hususunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
 
05.12.2017 tarih ve 30261 Sayılı ResmiGazetede Yayımlanarak yürülüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 58. maddesi uyarınca mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokakta 1 pafta, 30 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki A ve B Bloktan oluşan 16 Daireli İl Özel İdaresi Memur lojmanlarının kat mülkiyet projeleri üzerinden satışı düşünüldüğünden, söz konusu lojmanların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunun 7/c ile 10/f maddeleri uyarınca İl Genel Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan 375.000,00 ödeneğin; İdaremiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesinde yer alan Engellilere Tekerlekli – Akülü Sandalye alımı harcama kalemine 25.000,00 TL, Oyun ve Çocuk Parkı harcama kalemine 350.000,00 TL ödenek aktarılması hususunun görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.
 
7- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Evsel Katı Atık Toplama Projesinde bulunan 2.250.000,00 TL ödeneğin, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Köylerdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması harcama kalemine aktarılması hususunun görüşülerek plan ve bütçe komisyonlarına havale edildi.
 
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün İş Makinesi Kiralama Projesinde bulunan 150.000,00 TL ödeneğin, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün İş Makinesi Kiralama harcama kalemine aktarılması hususunun görüşülerek plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle toplantı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2018, 08:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER